Vitec höjer utdelningen

Programvarubolaget Vitec Software redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Bolaget rapporterar högre vinst. Bolaget ökar även utdelningen till 1,20 kronor (1,10). 

Omsättningen uppgick till 289,9 miljoner kronor (246,7), en ökning med 18 procent mot föregående år.

Bolagets vd Lars Stenlund skriver i en kommentar att utvecklingen har varit gynnsam och
affärsmodellen har visat sig robust.

“Under 2018 hade vi en total tillväxt i repetitiva intäkter på 21,9 procent varav den organiska tillväxten i lokal valuta utgjorde sex procentenheter. Under fjärde kvartalet var den organiska tillväxten i repetitiva intäkter högre än årsmedeltalet och uppgick till drygt åtta procent”, kommenterar bolagschefen. 

Rörelseresultatet blev 34,3 miljoner kronor (31,1), med en rörelsemarginal på 11,8 procent (12,6). 

Bolaget har belastat resultatet för fjärde kvartalet med omstruktureringskostnader på drygt fem miljoner kronor, varav huvuddelen avser avveckling av en fransk utvecklingsavdelning. 

Vd:n nämner även att antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt. 

Resultatet före skatt var 30,6 miljoner kronor (28,6). 

Resultatet efter skatt blev 29,8 miljoner kronor (25,5), en ökning med 17 procent mot föregående år. 

Resultat per aktie hamnade på 0,97 kronor (0,86), vilket innebär en ökning med 13 procent mot föregående år. 

Vitec föreslår 1,20 kronor i utdelning (1,10).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.