Vitec ökar intäkterna och resultatet i tredje kvartalet

Programvarubolaget Vitec Software redovisar ökande intäkter och högre resultat i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Vitec Analys
Vitecs VD Olle Backman. Foto: Vitec
Nettoomsättningen steg 18,5% till 380,4 miljoner kronor (320,9). Repetitiva intäkter steg till 336 miljoner kronor (277), en ökning med 21%, varav organisk ökning var 8%.

Ebita-resultat blev 109,4 miljoner kronor (86,1), med en ebita-marginal på 28,8% (26,8).

Rörelseresultatet blev 70,8 miljoner kronor (61,0), med en rörelsemarginal på 18,6% (19,0).

Resultatet före skatt var 65,1 miljoner kronor (57,3).

Resultatet efter skatt blev 50,2 miljoner kronor (43,0), en ökning med 16,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,48 kronor (1,32), vilket innebär en ökning med 12,1% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 89 miljoner kronor (73).

”Andelen repetitiva intäkter uppgår under perioden till 88% och ackumulerat till 855 vilket är helt i linje med våra ambitioner. Vi ser även att vår organiska tillväxt ligger på en relativt jämn nivå, en bit över hur ekonomin i övrigt växer. Detta beror på en mängd faktorer bland annat ökad kundtillströmning, merförsäljning på befintliga kunder och ökningar inom våra volymberoende tjänster såsom digital signering, meddelandetjänster med mera”, kommenterar Olle Backman, VD och koncernchef i delårsrapporten.

”Resultatmässigt kan vi åter rapportera ett kvartal med ökade marginaler jämfört med samma period förra året om än att vi bedömer att omkostnadsnivåerna fortfarande är något för låga. Marginalökningarna är ett resultat av alla affärsenheters arbete med att utveckla sina verksamheter, ett arbete med många små ständiga förbättringar och ett långsiktigt perspektiv. Det är så vi utvecklar Vitec vidare på ett hållbart sätt”, fortsätter Olle Backman.

Vitec, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 380,4 320,9 18,5%
EBITA 109,4 86,1 27,1%
EBITA-marginal 28,8% 26,8%
Rörelseresultat 70,8 61,0 16,1%
Rörelsemarginal 18,6% 19,0%
Resultat före skatt 65,1 57,3 13,6%
Nettoresultat 50,2 43,0 16,7%
Resultat per aktie, kronor 1,48 1,32 12,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 89 73 21,9%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.