Volvos vinst högre än väntat

Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt bättre än väntat.

Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 22,2% till 76 852 miljoner kronor (98 723). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 79 048.

Rörelseresultatet blev 7 508 miljoner kronor (10 885), väntat rörelseresultat var 5 958. Rörelsemarginalen var 9,8% (11,0).

Justerat rörelseresultat utföll på 7 217 miljoner kronor (10 885), väntat var 5 659, med en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0).

Resultatet före skatt var 7 640 miljoner kronor (10 129).

Resultatet efter skatt blev 5 903 miljoner kronor (7 549).

Resultat per aktie hamnade på 2,81 kronor (3,67).

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var positivt med 11 712 miljoner kronor (1 831).

Orderingången på lastbilar uppgick till 57 530 stycken (35 726). Leveranserna var 37 709 (52 357). Orderingången på anläggningsmaskiner var 20 848 stycken (14 885). Leveranserna av anläggningsmaskiner var 19 774 stycken (16 460).

Volvos vd Martin Lundstedt säger att nyttjandet av lastbilar och maskiner successivt ökade under tredje kvartalet när covid-19-restriktionerna lättades.

“Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader. Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär”, säger Volvo-chefen.

Den svaga orderingången under föregående kvartal påverkade dock koncernens nettoomsättning i tredje kvartalet, uppger han vidare.

Bolaget publicerar marknadsprognoser:

För 2020 spås den tunga lastbilsmarknaden i Europa uppgå till 225 000 lastbilar, vilket innebär en minskning med 30% mot 2019. Nästa år ses en marknad på 240 000 lastbilar.

I Nordamerika spås tunga lastbilsmarknaden gå ned 35% till 220 000 lastbilar 2020. Nästa år ses en marknad på 250 000 lastbilar.

I Kina spås en ökning på tunga lastbilsmarknaden med 28% till 1 500 000 lastbilar. Nästa års spås nivån vara 1 310 000.

Gällande anläggningsmarknaden lämnas följande prognoser:

Europa: -20 till -10% i år, 0 till +10% nästa år
Nordamerika: -25 till -15% i år, 0 till +10% nästa år
Kina: +20 till +30% i år, -15 till -5% nästa år

Volvo, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 76 852 79 048 -2,8% 98 723 -22,2%
Rörelseresultat 7 508 5 958 26,0% 10 885 -31,0%
Rörelsemarginal 9,8% 7,5% 11,0%
Rörelseresultat, justerat 7 217 5 659 27,5% 10 885 -33,7%
Rörelsemarginal, justerad 9,4% 7,2% 11,0%
Resultat före skatt 7 640 10 129 -24,6%
Nettoresultat 5 903 7 549 -21,8%
Resultat per aktie, kronor 2,81 3,67 -23,4%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här