Wallenberg vann

Wallenbergsfären är den stora vinnaren på börsen under 2010-talet, visar Affärsvärldens/Holdings kartläggning av familjesfärernas börsinnehav.

Wallenbergsfärens noterade innehav har idag ett börsvärde på drygt 450 miljarder kronor (se tabell), mer än dubbla värdet för tvåan och trean Persson och Lundberg med 180 respektive 170 miljarder. När 2010-talet startade var Persson-sfären störst.  Det visar siffror som Affärsvärlden har tagit fram med hjälp av Holdings, för respektive sfärs börsportfölj vid ingången av 2010 och i dag.

En förklaring är förstås att Wallenbergs portfölj, som innehåller många konjunkturkänsliga bolag, har gynnats av en global konjunktur som efter finanskrisen har varit relativt stabil. Men det finns andra orsaker.

– Investor har lyckats sätta rätt folk i portföljbolagens ledningar och styrelser och har agerat aktiv ägare för att se till att bolagen inom hela gruppen presterar bra operationellt. Sedan har Atlas Copcos kursutveckling så klart haft en positiv effekt på hela gruppens börsvärde, säger Markus Gustafsson, analytiker på Kepler Cheuvreux.

Värdet på innehavet i Atlas Copco har, inklusive Epiroc, ökat från cirka 20 till 100 miljarder kronor, och är den enskilt viktigaste förklaringen till Wallenbergsfärens börsframgång. Och i Atlas Copco lyfts det decentraliserade ledarskapet fram som en nyckelfaktor.

– Strukturen låter många få ett ansvar för resultat och balansräkning. Ansvaret är väldigt tydligt och långtgående delegerat. Det finns inga divor, inget onödigt fett, bara en jäkligt bra kultur som man byggt i årtionden. Man frågar sig hela tiden: hur kan vi göra saker bättre? Sedan befinner man sig i nischer där man är nummer ett, säger Lars Wedenborn, vd för Wallenbergs maktbolag FAM.

Till vinnarna hör förutom Wallenberg även Lundberg, Douglas och Lundin. Erik Selin har med hjälp av fastighetsboomen under 2010-talet i mindre skala seglat upp som en maktsfär. Bland de relativa förlorarna finns Persson- och Stenbecksfären.

Det ska noteras att siffrorna endast avser värdet på noterade innehav. Det kan inte kan likställas med sfärens totala avkastning, då värdet inte tar hänsyn till köp- och säljtransaktioner, utdelningar, avknoppningar, likvida medel, onoterade innehav, med mera.   

Sfär Värde nu Värde 091231
Wallenberg-sfären 457 317 124 774
Persson-sfären 182 302 131 791
Lundberg-sfären 171 423 38 273
Douglas-sfären 131 043 22 998
Schörling-Sfären 88 758 27 892
Fam Lundin 40 217 4 935
Bennet-sfären 39 915 6 020
Ax:son Johnson-sfären 37 021 10 489
Stenbeck-sfären 36 804 20 773
Selin-intressen 32 489 1 110
Erik Paulsson-familjen 19 388 4 520
Söderberg-sfären 3 945 10 663
     
* Värde anges i MSEK. Värdet avser portföljvärdet av samtliga kända innehav per respektive avstämningsdatum enligt Holdings.

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.