Wästbygg ökar rörelseresultat under första kvartalet

Byggbolaget Wästbygg redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.
Wästbygg
Wästbyggs dotterbolag Logistic Contractor stod 2019 för 26% av den totala volymen av färdigställda logistikfastigheter i Sverige och har uppfört omkring 1,5 miljon kvm logistik- och industriyta sedan starten 2004. Under 2019 fick bolaget uppdraget att uppföra Northvolts batterifabrik i Skellefteå med totalt ordervärde strax under en miljard kronor.
Omsättningen sjönk 2,8% till 900 miljoner kronor (926).

Rörelseresultatet blev 76 miljoner kronor (25), med en rörelsemarginal på 8,4% (2,7).

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7 miljoner kronor (-47).

Orderingången enligt segmentredovisning var 767 miljoner (633) och orderstocken låg på 3 102 miljoner kronor (3 580).

Wästbygg, Mkr Q1-2021 Q1-2020
Nettoomsättning 900 926
Rörelseresultat 76 25
Rörelsemarginal 8,4% 2,7%
Nettoresultat 73 25
Kassaflöde från löpande verksamhet -7 -47