Wise minskar omsättningen men ökar resultatet betydligt

Bemanningsbolaget Wise redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Omsättningen sjönk 19,4% till 155,7 miljoner kronor (193,2).

Minskningen är till största del hänförlig till effekterna av covid-19 pandemin då kvartalets alla tre månader påverkades negativt. Det största tappet återfinns inom rekryteringsdelen och i segment HR-Konsulting & Ledarutveckling.

Ebitda-resultat blev 9,9 miljoner kronor (2), med en ebitda-marginal på 6,4% (1,0).

Ebitda-resultatet påverkades positivt av covid-19 relaterade bidrag om 3,7 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor (-7,5), med en rörelsemarginal på 1,3%.

Resultatet före skatt var 1,9 miljoner kronor (-8).

Resultatet efter skatt blev 1,7 miljoner kronor (-6,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,23 kronor (-0,93).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 0,0 miljoner kronor (9,3).

VD Ingrid Höög skriver i en kommentar till rapporten att det tredje kvartalet har utvecklats tillfredsställande med tanke på omständigheterna.

“Omsättningen i tredje kvartalet var totalt sett 19% under föregående årsnivå, men vi skönjer ändå en uppgång i aktiviteten hos våra kunder under september månad. Efterfrågan på roller inom försäljning och IT ökar. Rekryteringsaffären går bättre än förväntat och konsultuthyrningen har stabiliserats, om än en bra bit under 2019 års nivå”, kommenterar bolagschefen.

Glädjande är också att den lönsamma tillväxten i den finska verksamheten fortsätter.

Wise, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 155,7 193,2 -19,4%
EBITDA 9,9 2 395,0%
EBITDA-marginal 6,4% 1,0%
Rörelseresultat 2,0 -7,5
Rörelsemarginal 1,3%
Resultat före skatt 1,9 -8
Nettoresultat 1,7 -6,9
Resultat per aktie, kronor 0,23 -0,93
Kassaflöde från löpande verksamhet 0,0 9,3