Xvivo Perfusion vände till förlust

Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion minskade omsättningen och vände till förlust i det senaste kvartalet.

Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 46,1 procent till 30,4 miljoner kronor (56,4).

Bolagets vd Dag Andersson skriver i en kommentar att försäljningen under det andra kvartalet påverkades, som tidigare meddelats, av Covid-19-pandemin eftersom intensivvården runt om i världen har fokuserat på att hantera svårt sjuka Covid-19-patienter.

Vidare påverkades bolagets produktmix under kvartalet då försäljningen av produkter inom varm
perfusion minskade i större omfattning än försäljningen av produkter inom kall perfusion, förklarar bolagschefen.

Framtidsutsikterna målas upp som fortsatt goda.

“Eftersom transplantation är en livsuppehållande behandling och transplantationer är prioriterade av hälsovårdsmyndigheter världen över är vår bedömning att den långsiktiga effekten på efterfrågan av transplantationsprodukter kommer vara oförändrad. För att anpassa kostnadsläget till en temporärt minskad efterfrågan genomför Xvivo ett kostnadsreduktionsprogram”, kommenterar vd:n.

Rörelseresultatet blev -12,7 miljoner kronor (1,9).

Rörelseresultatet under kvartalet har belastats med kostnader i samband med organisationsförändring om -4,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var -18,8 miljoner kronor (2,5).

Resultatet efter skatt blev -16,0 miljoner kronor (2,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,60 kronor (0,08).

Xvivo Perfusion, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 30,4 56,4 -46,1%
Rörelseresultat -12,7 1,9
Rörelsemarginal 3,4%
Resultat före skatt -18,8 2,5
Nettoresultat -16,0 2,2
Resultat per aktie, kronor -0,60 0,08
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här