Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Christian Berner: Finns utrymme att förbättra svenska verksamheten

2020-02-17 12:29
Christian Berner Tech Trades vd Bo Söderqvist. Foto: Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trades resultat och omsättning för helåret 2019 ökade, med Zander & Ingeström och vändningen i Norge som starkt bidragande orsaker.

"I Sverige finns dock utrymme att förbättra lönsamheten under 2020", skriver vd Bo Söderqvist i bokslutskommunikén.

Det fjärde kvartalet 2019 var svagt lönsamhetsmässigt, delvis på grund av en vinstavräkningseffekt för ett större projekt.

Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 27 procent.

"Den underliggande försäljningen var generellt god, men den stora omsättningsökningen beror på vinstavräkningen för vårt stora värmeprojekt i Vitryssland", skriver vd.

Ebita-marginalen sjönk till 5,1 procent (8,7), delvis påverkat av förvärvskostnader för Bullerbekämparen och vinstavräkningen för värmeprojektet i Vitryssland.

"I det fjärde kvartalet har vi, för värmeprojektet i Vitryssland, redovisat större delen av intäkter och kostnader, men merparten av vinsten kvarstår och kommer att redovisas 2020", skriver Bo Söderqvist.

Zander & Ingeström, ett pump- och värmeteknikbolag som Christian Berner förvärvade 2018, bidrog till tillväxt och lönsamhet för Sverigemarknaden under 2019.

"För den övriga svenska verksamheten anser vi att det finns mer potential under 2020 och känner oss trygga med de åtgärder som är igångsatta för att lyfta både försäljning och lönsamhet", skriver vd.

Under fjärde kvartalet sjönk orderingången med 26 procent men steg drygt 1 procent för helåret 2019.

"Vi har en bra orderingång med oss in i 2020, vilket gör att första halvåret ser positivt ut för Christian Bernerkoncernen", avslutar Bo Söderqvist.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom