Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fel tajming för fordonskoncernen

2019-08-14 18:03
Foto: Traton

ANALYS Fordonskoncernens trend talar för ett köp, konjunkturen emot. Affärsvärlden väljer det senare.

VÄNTA "Först kommer Scania, MAN går igenom en omställning nu och kommer sedan att gasa, i tredje steget kommer skördetiden från teknikutvecklingen. Jag tycker att man som investerare i Traton ska vara långsiktig". Så sade Scanias vd Henrik Henriksson till Affärsvärlden i samband med att Tratons tyska huvudägare Volkswagen sålde ut 10 procent för notering på börserna i Stockholm och Frankfurt i juni i år.

Scania är åter sitt gamla goda jag efter att ha kämpat med produktionsproblem och tillhörande svaga kassaflöden. MAN har större problem lönsamhetsmässigt. En förklaring är att MAN är inne i samma omställning som Scania har varit de senaste åren. Den processen ser ut att ta ytterligare några år, då nästa generation lastbilar ska ha tagit över försäljningen år 2021. Steg tre i koncernens utveckling är synergier samt gemensam teknikutveckling. Det handlar dels om att dra nytta av gemensamma inköp, dels om gemensamma plattformar och samordnad teknikutveckling – då det krävs stora resurser för att vara ledande i övergången mot elektrifiering och autonoma fordon.

Någon större draghjälp från den underliggande marknaden kan Traton dock inte förvänta sig. Runt 60 procent av försäljningen är i Europa, en marknad som långsiktigt förväntas växa med någon enstaka procent per år och som nu är nära sin historiska toppnivå (15 procent under). Mer potential, men också högre volatilitet, finns på bolagets andra huvudmarknad i Sydamerika, som efter de senaste krisåren ligger nästan 50 procent under toppåren efter 2010.

Det är inte svårt att hitta argument för Traton som en långsiktig placering. Scania är ett av de finaste objekten som går att finna på börsen, koncernens storlek ger slagstyrka när branschen ställs om mot elektrifiering och autonoma fordon och i MAN finns potential att höja vinstmarginalen väsentligt, vilket skulle göra Traton betydligt mer lönsamt. Nuvarande värdering känns inte heller avskräckande, med p/e-tal på knappa 9 på 2019 års prognostiserade vinst. På ett års sikt finns dock både risker kring den europeiska konjunkturen, som redan syns i minskad orderingång, och att MAN fortsätter leverera svaga rapporter, vilket får Affärsvärlden att avvakta köp.

Detta är en kortversion av Fel tajming för Traton. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom