Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Inflationen högre än väntat - men kronan tappar

2019-08-14 11:23
Foto: Henrik Holmberg / TT

Kronan fick sig en initial skjuts efter förmiddagens KPI-utfall, men försvagades senare återigen. Europeiska räntor fortsätter vad som tycks vara sitt bottenlösa fall, och räntegapet mellan amerikansk två- och tioåring blir allt mindre.

KPIF-inflation låg på 1,5 procent, vilket var något högre än väntat, enligt Infront Datas prognosenkät räknade analytikerna med 1,4 procent. Riksbankens trodde i sin prognosbana som publicerades den 3 juli, på en KPIF-inflation på 1,3 procent i juli. Trots att resultatet inkom bättre än både konsensus och Riksbankens prognos, så grusades kronförstärkningen direkt, när man återigen valde att sälja valutan.

KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,7 procent i juli, jämfört med 1,9 procent i juni. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,7 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6 procent.

Nordea skriver i en kommentar att KPI-inflationen varit över Riksbankens prognos både vid juni- och juliutfallet, vilket antagligen gett Riksbankenen en chans att pusta ut.

Trots detta skriver banken att det kanske inte håller i sig så länge, då Nordea tror att inflationen återigen kommer vika ned framöver, en bild som inte Riksbanken delar. Nordea pekar även på andra centralbankers agerande, svag svensk ekonomi och en minskande sysselsättning som anledningar till att Riksbanken kommer vända tillbaks till sin klassiska duvaktiga hållning.

Svenska statsobligationsräntor följer med majoriteten av Europa och faller, tioåringen noteras till en ränta om -0,31 procent, samtidigt som den korta änden faktiskt stiger något till -0,66 procent.

Från övriga EU inkom den preliminära BNP-beräkningen från Tyskland. BNP föll med 0,1 procent, jämfört med föregående kvartal, och steg med 0,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att de framöver i det tredje kvartalet förväntar sig nolltillväxt.

Banken menar att tjänstesektorn länge varit opåverkad av industrisektorns svaghet, men att de senaste tre månaderna har tjänstesektorn nu börjat ta till sig av konjektursvagheten. Svagheten i industrin har även börjat tynga den tyska arbetsmarknaden, vilket vittnar om ytterligare svaghet i den inhemska ekonomin framöver, och ett dämpat inflationstryck.

USA-räntorna fortsätter att handlas till historiskt låga nivåer, räntegapet mellan två- och tioåringen fortsätter också att krympa och är under onsdagsförmiddagen nere på 1 punkt.

Donald Trump sade i går kväll att de haft "väldigt produktiva" samtal med Kina och Peking verkar angeläget om att få till något större på handelsfronten.

Han framhöll att senareläggningen av tullarna kommer att underlätta för amerikanska konsumenter under julhandeln.

Enligt Bloomberg News beräkningar kommer varor för cirka 160 miljarder dollar undantas till den 15 december.

"Senareläggningen är ett stegvist positivt tecken. Det indikerar att störningarna på finansmarknaderna de senaste dagarna kan ha lett till en uppmjukning av Vita husets position", skrev Jan Hatzius på Goldman Sachs i en kommentar enligt Bloomberg News.

Det mer positiva sentimentet tycks dock inte ha hållit i sig då europeiska och svenska aktieindex återigen handlas ned på onsdagen, samtidigt som guldet håller kvar i sina landvinningar och fortfarande handlas över 1.500 dollar per uns.

Dollarn försvagas något under förmiddagen mot euron men har fortfarande stärkts avsevärt senaste veckan efter, de handelspositiva kommentarerna från presidenten.

Storbritanniens konsumentpriser visade sig vara oförändrade i juli jämfört med föregående månad. Inflationstakten uppmättes till 2,1 procent, enligt den brittiska statistiska centralbyrån, samtidigt väntade sig analytiker en inflationstakt på 1,9 procent.

Pundet har vänt upp något till 1:2071 mot dollarn, mot tidigare lägsta om cirka 1:2020.

Kinadata för juli på onsdagen var en besvikelse. Industriproduktionen ökade 4,8 procent i årstakt, under väntade 5,8 procent, och detaljhandeln var upp 7,6 procent, väntat var 8,6 procent.

Statistikbyrån noterade att ekonomin står inför ett ökat nedåttryck men de policyåtgärder som vidtagits visar gradvis effekt, och Kina har möjligheten att bibehålla en stadig tillväxt framöver. Effekterna från handelsdispyten med USA är "kontrollerbara".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom