Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

KI sänker tillväxtprognosen

2019-08-06 10:02
Foto: Anders Wiklund/TT Nyhetsbyrån/TT

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år, samtidigt som sysselsättningen föll för andra kvartalet i rad. Det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin konjunkturuppdatering på tisdagen.

BNP väntas öka med 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. I juniprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,8 procent i år och 1,4 procent nästa år.

I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa.

Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren. Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni.

Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,4 till 6,5 procent nästa år.

Det finansiella sparandet i offentlig sektor minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur. Nästa år spås ett underskott på 0,1 procent. Det är en nedrevidering med 0,1 respektive 0,2 procentenheter från juniprognosen.

Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt KI:s beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. De strukturella sparandet väntas därmed bli nära noll nästa år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom