Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köpvärd inom fossilt

2019-09-04 18:00

Equinor är bland de mest högavkastande, minst riskfyllda, mest omställningsbara och billigaste olje- och gasjättarna globalt. Men bara för pragmatiker som inte bojkottat fossilekonomin än.

KÖP Terminsmarknaden betalade förra hösten som mest 86 dollar fatet för råolja av Nordsjöns Brent-typ. Efter den globala handelskrigs- och konjunkturoro som följt hade priset pressats till runt 50 US dollar vid årsskiftet och så här efter sommaren är priset i skrivande stund runt 60 dollar.

För olje- och gasaktörer med starka finanser, tillräckligt stor optionalitet samt riskspridning i produktion och utvecklingsportfölj och som därtill är duktiga på att förhandla till sig flexibilitet mot partners och leverantörer så kan oljans prissvängningar förbättra avkastningsmöjligheterna. Att Oslonoterade Equinor, det nya koncernnamnet på Statoil sedan i fjol, utvecklats till en sådan aktör ses i hur senare års prissvängningar i oljan, samt US dollarförstärkningen, inte bara hållit nere koncernens budgeterade kapitalinvesteringar (capex) och prospekteringskostnader på kort sikt, utan även mer långsiktigt i exempelvis den kraftigt sänkta flerårsbudgeten för jätteprojektet Johan Sverdrup.

Detta samtidigt som Equinor taktat rekordproduktion, ökat reservernas livslängd till nära nio års produktion och sänkt sin kassaflödesmässiga breakeven (nollvinstnivå) till under 50 dollar fatet i dagens produktion. Att skattad breakeven på de beslutade utvecklingsprojekt som matas in under kommande år pressats till runt 30 dollar fatet, och att den för potentiella ej beslutade projekt pressats under 40 dollar fatet, talar för fortsatt konkurrenskraftig produktionskostnad även framöver.

Koncernens intäktsandel från förnyelsebar vind- och solenergi samt elmarknad inom bolagets ”övrigt”-segment är än så länge inget som rör nålen för helheten, och nuvarande mål är inte högre ställda än att lägga 15–20 procent av investeringarna på förnyelsebart förrän från år 2030.

Affärsvärlden tror dock att omställningsambitionerna kan komma att skruvas upp stegvis i mycket snabbare takt. En joker som skulle kunna flytta nålen vore om Equinor köper eller går samman med ett eller flera större el- eller värmefokuserade energibolag i Europa. Det spekuleras här redan bland analytiker om att den danska statens börsnoterade Ørsted, tidigare Dong Energy, finns på Equinors radar.

För pragmatiker som kan se mer välskötta olje- och gasjättar börja tänka rationellt kring en växande avkastningspotential från att snabba på den egna omställningen bort från fossilt så är Equinor ett givet aktieval, både finansiellt och kvalitetsmässigt. Affärsvärlden utfärdar långsiktigt köpråd.

 

Detta är en kortversion av Fyndläge i fossil folkaktie. Prenumeranter kan logga in och läga hela analysen här.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom