Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Rejält vinstlyft för Karolinska Development

2020-02-13 08:24

Karolinska Development redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt rejält mycket högre vinst.

Omsättningen sjönk 12,5 procent till 0,7 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev 331,5 miljoner kronor (27,8), med en rörelsemarginal på 47 357,1 procent (3 475,0).

Resultatet före skatt var 328,8 miljoner kronor (14,9).

Resultatet efter skatt blev 328,8 miljoner kronor (14,9), en ökning med 2 106,7 procent mot föregående år.

Resultatet är positivt påverkat av att det verkliga värdet av andelar i portföljbolagen reviderats upp med 383 miljoner kronor (36,4).

Resultat per aktie hamnade på 3,20 kronor (0,23), vilket innebär en ökning med 1 291,3 procent mot föregående år.

Karolinska Development föreslår ingen utdelning (0).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom