Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sjunkande förvaltningsresultat för Corem - höjer utdelningen

2020-02-18 12:47
Eva Landén, vd på Corem. Foto: Corem

Fastighetsbolaget Corem redovisar lägre hyresintäkter och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget höjer utdelningen.

Hyresintäkterna sjönk till 212 miljoner kronor under fjärde kvartalet (261), en minskning med 18,8 procent mot föregående år.

Driftsöverskottet blev 144 miljoner kronor (190), en nedgång med 24 procent.

Förvaltningsresultatet sjönk 87 miljoner kronor (100), en minskning med 13,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 193 miljoner kronor (488). Här ingår resultatandelar enligt kapitalandelmetoden med noll miljoner kronor (250), orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 233 miljoner kronor (168) och värdeförändringar på finansiella placeringar med 784 miljoner kronor (noll).

Resultatet efter skatt blev 1 081 miljoner kronor (439). Resultat per aktie hamnade på 2,92 kronor (1,16), vilket innebär en ökning med 151,7 procent mot föregående år.

Corem föreslår 60 öre per A- och B-aktie i utdelning, en höjning med 33 procent jämfört med 45 öre i fjol. Utdelningen på preferensaktierna är oförändrad på 20 kronor.

Substansvärdet mätt som EPRA NAV, steg till 22,74 kronor per aktie (14,27), en ökning med 59 procent.

-Vi går in i 2020 med en stark balansräkning som ger bra förutsättningar för projekt och förvärv. Sett till marknadsläget förväntar vi oss fortsatt hyrestillväxt, särskilt i den starka Stockholmsregionen, kommenterar vd Eva Landén i bokslutskommunikén.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom