Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Starka siffror från Sectra

2019-03-06 08:26

Medicinteknikbolaget Sectra redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. 


Omsättningen uppgick till 341,6 miljoner kronor (300,1), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 333. Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 9,0 procent

Rörelseresultatet blev 55,7 miljoner kronor (51,3), väntat rörelseresultat var 52. Rörelsemarginalen var 16,3 procent (17,1). 

Resultatet före skatt var 55,5 miljoner kronor (45,0), analytikerkonsensus 52. 

Resultatet efter skatt blev 43,6 miljoner kronor (35,1), analytikerkonsensus 40. 

Resultat per aktie hamnade på 1,14 kronor (0,92).

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 75,8 miljoner kronor (46,1). 

Orderingången under tredje kvartalet landade på 390,7 miljoner kronor (337,9). Väntad orderingång, enligt ett snitt på två estimat, var 392,5 miljoner kronor.

"Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till vårt samhälle. Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en underliggande verksamhet med bra lönsamhet, starkt kassaflöde och ökande andel återkommande intäkter har vi en stabil grund för fortsatt tillväxt. I USA, där vi nu har snabbast ökande orderingång, har vi vunnit viktiga upphandlingar och vi rankas högt i undersökningar gällande vilka alternativ kunder kan tänka sig att välja framöver. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa på den amerikanska marknaden. Utöver det har vi ett antal spännande framtidsprojekt, bland annat inom digital patologi och cybersäkerhet för kritisk infrastruktur, och nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt", säger vd Torbjörn Kronander i sitt vd-ord.

Han tillägger att han har goda förhoppningar gällande bolagets möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom