Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Urstarka amerikanska jobbsiffror

2019-12-06 14:43
Foto: imago stock/IBL

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 266.000 personer i november. Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, jämfört med 3,6 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 180.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,6 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I oktober steg sysselsättningen med reviderade 156.000 (+128.000) och i september med reviderade 193.000 (+180.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 254.000 personer i november, väntat var +179.000. I oktober steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 163.000 personer (+131.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,2 procent i november. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,3 procent. I årstakt steg lönerna med 3,1 procent, väntat 3,0 procent.

I oktober steg den genomsnittliga timlönen med reviderade 3,2 procent i årstakt (+3,0).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i november, jämfört med oreviderade 34,4 timmar månaden före. Analytikerna väntade sig 34,4 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom tillverkningsindustrin steg med 54 .000 personer, jämfört med förväntningarna om en ökning med 40.000. Månaden före sjönk sysselsättningen i industrin med reviderade 43.000 (-36.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 206.000 personer, i detaljhandeln steg sysselsättningen med 2.000 personer.

I byggindustrin steg sysselsättningen med 1.000 i november jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda steg med 12.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften uppgick till 164,404 miljoner i november, upp från 164,364 miljoner föregående månad. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen steg med 83.000 personer, efter en uppgång med 241.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,2 procent, ned från 63,3 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete uppgick till 10,642 miljoner jämfört med 10,608 miljoner månaden före.

Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 61,0 procent, jämfört med 61,0 procent månaden före.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom