Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vite för Oniva

2015-02-25 12:20

Disciplinnämnden vid Stockholmsbörsen har funnit att Oniva Online Group har överträtt First North regelverk kring informationsgivning och har därmed ålagt Online Group att betala ett vite motsvarande två gånger bolagets årsavgift till börsen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Börsen har framställt anmärkningar mot Online Group i tre avseenden. Den första anmärkningen gäller ett pressmeddelande i vilket Online Group uppgivit att det skulle utveckla ett säljsamarbete samt ett uppskattat ordervärde till följd av samarbetet. Online Groups del av ordervärdet var dock enbart hälften av vad som angavs i pressmeddelandet, vilket var svårt för en läsare att uppfatta.

Disciplinnämnden anser att pressmeddelandet var alltför otydligt.

Vidare har börsen anmärkt mot att Online Group inte omedelbart lämnat information om att dess ekonomichef avstängts från sin tjänst efter att Ekobrottsmyndigheten inlett utredningsåtgärder avseende otillåten aktiehandel. Dröjsmålet med att lämna informationen anses ha innefattat en överträdelse av regelverket.

Börsen har även haft anmärkningar mot hur bolaget har skött sitt insynsregister, bland annat har registret inte varit tillräckligt uppdaterat och transaktionsdatum har saknats. Även om bolaget sedan dess vidtagit åtgärder för att förbättra insynsregistret, innebär det att en överträdelse av regelverket enligt Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden noterar att bolaget tidigare kritiserats för sin informationsgivning och, även om de aktuella överträdelserna i sig inte är allvarliga, att de berör väsentliga delar av regelverket och inte kan anses ringa eller ursäktliga.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom