Driftsöverskott

Kallas ibland även driftnetto och representerar ungefär ett fastighetsbolags bruttoresultat. Det vill säga hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll, fastighetsskatt och fastighetsadministration. Sätts ibland i relation till hyresintäkterna vilket då ger en sorts bruttomarginal kallat överskottsgrad.

Tillbaka till Börsguiden