EV/EBIT

Betyder enterprise value i förhållande till resultat för räntor och skatter. Ett vanligt mått på en rörelses värde som inkluderar skulderna. EV/Ebita och EV/Ebitda är samma sak men bolagsvärdet i relation till något annorlunda resultatmått (se Ebita och Ebitda). EV/Ebit och EV/Ebita är två värderingsmått som Afv ofta använder.

Tillbaka till Börsguiden