Förvaltningsresultat

Är ungefär ett fastighetsbolags rörelseresultat. Beräknas genom att utgå från driftsöverskottet och därifrån dra av centrala administrationskostnader samt finansnettot. Förvaltningsresultatet beräknas alltså exklusive realiserade och orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Tillbaka till Börsguiden