Nyemission

Nyemission är när ett bolag ger möjligheten att teckna nyutgivna aktier. Syftet med detta är att ta in mer kapital för att finansiera bolagets verksamhet, exempelvis ett uppköp av ett annat bolag. Det är vanligt att man gör en så kallad företrädesemission, i vilken befintliga aktieägare ges förtur att teckna aktier till en förmånlig kurs.

Tillbaka till Börsguiden