Preferensaktie

Innehavare av preferensaktier har företräde till en begränsad del av utdelningsbara medel, framför” vanliga aktieägare” som innehar stamaktier.  Preferensaktieägare ges alltså prioriterad tillgång till ett bolags tillgångar. Preferensaktier kan ibland lösas in av bolaget till en förutbestämd inlösenskurs. Även hur mycket utdelningen kommer bli är ofta. Detta brukar innebära att preferensaktier kurspotential är begränsad.

Tillbaka till Börsguiden