Resultat per stamaktie (EPRA)

Ett fastighetsbolags vinst exklusive värdeförändringar i beståndet och med uppskjuten skatt återlagd till resultatet. Och med avdrag för eventuella preferensutdelningar. Är enligt oss det mest relevanta måttet på ett fastighetsbolags nettoresultat.

Tillbaka till Börsguiden