Riktad nyemission

En nyemission av aktier där en eller flera aktörer äger exklusiv rätt att teckna aktierna. I en företrädesemission riktas erbjudandet till alla ägare. Riktade emissioner genomförs ofta för att snabbt få in kapital. Vanligen sker detta med stöd i det mandat som styrelsen fått av stämman att ge ut nya aktier. Ofta är det begränsat till 10% av utestående aktier men inte alltid. Eftersom majoriteten befintliga ägare inte får delta i riktade emissioner är det relevant att se vilken (om någon) rabatt som finns i teckningskursen. En hög rabatt medför högre utspädning av de framtida vinsterna.

Tillbaka till Börsguiden