Substansvärde (EPRA NRV)

Värdet av tillgångar minus skulder i bolaget, det vill säga detsamma som eget kapital. Justeras ofta med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt och kallas då för EPRA NRV. Om aktiekursen är högre än substansvärdet per aktie, så handlas aktien till substanspremie. Om aktien står lägre handlas den till substansrabatt.

Tillbaka till Börsguiden