Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Återhämtning i svenskarnas boprisförväntningar

2019-06-10 10:22
Foto: Fredrik Sandberg/TT

 De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 32 i juni jämfört med 27 i maj.

Av de tillfrågade tror 51 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 49 procent förra månaden, medan 19 procent tror på fallande priser, jämfört med 22 procent föregående månad.

"Vi ser just nu en kraftfull återhämtning i svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Sedan årsskiftet har Boprisindikatorn stigit med 32 enheter och är nu tillbaks på mer normala nivåer efter nedgångar under 2017 och 2018. Nu är det åter mer än hälften av som tror på stigande priser medan mindre än en femtedel tror att priserna kommer att sjunka det närmaste året", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 5 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,12 procent, oförändrat jämfört med föregående månad.

"Det är fortfarande tydligt att många väljer mellan helt rörliga och helt bundna räntor. Det kan finnas bra skäl till det men för de flesta skulle det vara bra att tänka lite mer både och. Det är trevligt att dra nytta av dagens extremt låga ränteläge men att ligga med helt rörlig ränta på ett stort lån medför också risker", säger Jens Magnusson.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom