Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så mycket steg bopriserna i maj

2019-06-10 07:12
Foto: Karin Grundeus/Booli

Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i maj jämfört med föregående månad. Villapriserna steg 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 2 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 4 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3 procent samtidigt som villapriserna stigit 1 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För maj innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för mars-maj jämförs med motsvarande viktade medelvärde för februari-april. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med december-februari.

Svensk Mäklarstatistik noterar att såväl bostadspriserna fortsatte upp i maj, där Malmö fortsätter att sticka ut med de största prisuppgångarna.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att bostadsmarknaden är fortsatt balanserad, där efterfrågan matchar det ovanligt stora utbudet.

"Det är värdefullt med en stark avslutning innan sommarstiltjen lägger sig med sänkt tempo och låga volymer. Det ger bättre förutsättningar för en stabil marknad när allt sätter igång igen", säger han.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom