Fortinova ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar högre hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, september till november 2021 jämfört med samma period föregående år.
Fortinova
Hyresintäkterna steg till 61,4 miljoner kronor (41,1), en ökning med 49,4% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 35,5 miljoner kronor (25,1), en ökning med 41,4% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 23,7 miljoner kronor (15,6), en ökning med 51,9% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 71,7 miljoner kronor (16,3). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 42,1 miljoner kronor (0,9) och värdeförändringar på räntederivat med 5,9 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet efter skatt blev 55,8 miljoner kronor (14,1), en ökning med 295,7% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (0,30), vilket innebär en ökning med 266,7% mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 48,70 kronor (40,60) per den 30 november, en ökning med 20%.

”Fortinovas första år som noterat bolag kan summeras med tillväxt, lönsamhet och ett utvidgat
hållbarhetsperspektiv. Vår affärsidé, att investera i hyresfastigheter på västsvenska tillväxtorter, visar sig vara långsiktigt trygg, trots osäkra tider. Med stark tillväxt följer många utmaningar men ännu fler möjligheter varför vi har valt att fortsätta att gasa och göra affärer där vi kan se att det finns goda förutsättningar till att skapa värden”, kommenterar VD Anders Johansson i delårsrapporten.

Fortinova, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Hyresintäkter 61,4 41,1 49,4%
Driftöverskott 35,5 25,1 41,4%
Förvaltningsresultat 23,7 15,6 51,9%
Resultat före skatt 71,7 16,3 339,9%
Nettoresultat 55,8 14,1 295,7%
Resultat per aktie, kronor 1,10 0,30 266,7%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 48,7 40,6 20,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du Afv Fastighet