”Omikron kommer stärka bostadsmarknaden”

Små prisrörelser på bostäder avslutade 2021, men den nya vågen av pandemin kan driva priserna uppåt under inledningen av 2022, om man får tro fastighetsmäklarna.
Bostadspriser
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Bostadsrättspriserna var oförändrade i december. Det skriver Svensk Mäklarstatistik.

December är en månad där bostadsrättspriserna vanligtvis också brukar stå stilla. Det gjorde de också under 2021 i samtliga redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm, som gick mot strömmen och där priserna ökade med +2%. Svensk Mäklarstatistik noterar att de inte sedan 2016 sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna.

Svensk Fastighetsförmedling noterar också att kvadratmeterpriset på bostadsrätterna i centrala Stockholm nu noteras över 110 000-kronorsgränsen. En köpare av en bostadsrätt i Stockholms innerstad får nu betala 112 005 kronor kvadratmetern.

Sett till helåret 2021 har priserna i Sverige stigit med +7% på bostadsrätter. Prisutvecklingen varierar mellan +6%, för Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, och +11% i centrala Stockholm.

Priserna på villor minskade under december med -1% på riksnivå. Villapriserna gick ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Stor-Stockholm.

Sett till helåret 2021 har villapriserna i Sverige stigit med +13%. Prisutvecklingen i storstadsområdena låg på mellan +12% och +13%.

”Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest. Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Pandemin sätter avtryck på bostadsmarknaden

Svensk Fastighetsförmedling menar att nya restriktioner och rekommendationer om hemarbete driver en fortsatt efterfrågan på hus och stora bostadsrätter. De tror på en försiktig uppgång som helhet på +2–5% under året.

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 7% 42 825
Centrala Stockholm + 2% + 3% + 11% 112 005
Stor-Stockholm ± 0% + 3% + 6% 65 655
Centrala Göteborg ± 0% – 1% + 8% 69 261
Stor-Göteborg ± 0% – 1% + 6% 49 631
Centrala Malmö ± 0% + 2% + 10% 38 663
Stor-Malmö ± 0% – 1% + 10% 35 175
VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket – 1% – 2% + 13% 3 734 000
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 12% 7 033 000
Stor-Göteborg – 1% ± 0% + 13% 6 301 000
Stor-Malmö – 2% – 4% + 12% 4 969 000

”Pandemins fjärde våg är här och vi ser återigen att hemmet ökar i betydelse, och att efterfrågan på större bostäder fortsatt är stark. Det är en utveckling som främst drivs av rekommendationer om hemarbete och arbetsgivarnas anpassning till hybridarbete”, säger Erik Wikander, vice-VD för Svensk Fastighetsförmedling, och fortsätter:

”Om vi har lärt oss något av pandemin är det att den driver priserna uppåt. Speciellt för större boenden. Jag tror därför att omikron kommer fortsätta stärka marknaden i inledningen av året.”

Han får medhåll av Bjurfors Sveriges VD Fredrik Kullman, som ser att pandemin kan komma att driva på efterfrågan.

Fler tror på stigande bostadspriser

”I december är det nästan alltid lite svagare statistik på grund av färre nya listningar, men det är inte mycket som har förändrats under helgerna. Svensk bostadsmarknad präglas fortsatt av högt tempo och stark efterfrågan, och så tror jag att det kommer att fortsätta så länge inget oväntat sker med räntan eller arbetslösheten. Många har väntat med att se över sin boendesituation i hopp om att restriktionerna ska lätta, men nu ser vi hur pandemin tar fart igen och det tror jag kommer driva på efterfrågan ytterligare”, säger han och fortsätter:

”En annan indikator är att bostadspriserna i Stockholms innerstad har fortsatt att stiga, och det är ofta en indikator för vart hela marknaden är på väg. Samtidigt har jag svårt att se att vi ska få en upprepning av 2020 och 2021, och det beror främst på att lönerna inte hängt med. Ju mer priserna ökar desto färre har möjlighet att få lån till att köpa en bostad. Räkna med mer måttliga prisökningar i år.”

Erik Olsson Fastighetsförmedling menar att den nya vågen av pandemininnebär nya restriktioner som förlänger tiden med låga räntor och ett boende som prioriteras högre än vanligt.

”Trots, eller kanske tack vare, en ny våg av Covid känns det mindre nervöst än vanligt nu när marknaden kommer i gång igen efter jul och nyår. Starten på ett nytt år är viktig eftersom marknaden ofta fortsätter att utvecklas i den riktning den startar genom att den rådande marknadspsykologin skapar en trend som blir självförverkligande. När man tror man vet hur marknaden kommer att utvecklas agerar man så redan i förväg”, skriver de.

Stort antal sålda bostäder

Under 2021 låg också antalet sålda bostäder högt. Det såldes 132.000 bostadsrätter under året, 11 fler än 2020. Villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59.000 sålda, vilket var drygt 2.000 fler än förra året.

”2021 blev ett rekordår sett till antal försäljningar. Ungefär 200 000 bostäder bytte ägare. Snittet har historiskt legat närmare 160 000 till 170 000 tusen affärer per år”, säger Erik Wikander.

Här hittar du Afv Fastighet