Stendörren ökar förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Vd Erik Ranje Foto: Sarah Thorén
Hyresintäkterna uppgick till 165 miljoner kronor (160), en ökning med 3,1 % mot föregående år och förvaltningsresultatet uppgick till 70 miljoner kronor (62), en ökning med 12,9 % mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 124 miljoner kronor (115).

Resultatet före skatt var 441 miljoner kronor (29).

Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 129 miljoner kronor (70).
”Precis som under första kvartalet påvisar andra kvartalet mycket stark uthyrning där nya hyresavtal med ett årshyresvärde om ca 24 miljoner kronor tecknats. Exklusive Exploria ABs konkurs, Exploria AB var vår näst största hyresgäst, uppgick kvartalets nettouthyrning till ca 13 miljoner kronor”, skriver Stendörrens vd, Erik Ranje.

Stendörren, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 165 160 3,1%
Förvaltningsresultat 70 62 12,9%
Resultat före skatt 441 29
Resultat per aktie, kronor 11,86 0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet 129 70 84,3%

Här hittar du Afv Fastighet