Skanskas vd tror på ökade investeringar i infrastruktur

Vd Anders Danielsson ser en svagare marknad för kommersiella bostäder och fastigheter, men tror på stora infrastrukturinvesteringar framöver.
Anders Danielsson, vd Skanska.

Skanska presenterade på torsdagsmorgonen sin sexmånadersrapport. Nettoomsättningen och rörelseresultatet för det gångna kvartalet minskade med 22,5 respektive 69,1 procent jämfört med samma kvartal 2019. Vd Anders Danielsson ser en svagare marknad för kommersiella bostäder och fastigheter, men tror på stora infrastrukturinvesteringar framöver.

”Våra marknadsutsikter är oförändrade. Vi tror på en fortsatt svag marknad när det gäller kommersiellt byggande och bostadsbyggande. Anläggningsmarknaden ser bättre ut, och där ser vi många stora infrastrukturprojekt på gång som stimulansåtgärder”, säger Skanskas vd till Affärsvärlden.

Han lyfter fram ett nytt stort avtal om att bygga höghastighetståg i Storbritannien som Skanska undertecknade i april.

Bolaget gjorde ett bra resultat över bostadsutvecklingen i kvartalet, anser han.

”Dock har vi sett att volymerna gått ner. Det beror ju helt och hållet på pandemin, att kunderna var väldigt avvaktande i början av kvartalet. Men mot slutet av kvartalet har vi sett en förbättring. Vi ser också en avvaktande inställning från investerare och hyresgäster när det kommer till våra kommersiella fastighetsprojekt. Där har det varit ett lugnt kvartal med få transaktioner”.

Under kvartalet har Skanska haft vissa svårigheter i och med att gränser och byggarbetsplatser varit stängda i varierande utsträckning. Det har gjort att det stundtals varit brist på material till byggena. Svårigheterna har varit störst i Centraleuropa, Storbritannien och USA.

”Dock har våra projekt ofta klassats som samhällskritiska och antalet projekt som varit drabbade av nedstängningar har minskat under kvartalet.”

Anders Danielsson ser att krisen bara kommer att öka intresset för hållbarhet i Skanskas bransch.

”Våra investeringar inom hållbarhet och innovation kommer öka nu, det är områden som accelererat under krisen. Vi vill vara klimatneutrala till 2045. Men en snabbare omställning kan vi inte göra själva. Vi är beroende av samarbete.”

”I Oslo finns kravet att om man överhuvudtaget ska vara med i offentliga upphandlingar ska byggtransporterna vara klimatneutrala och det ska vara väldigt hög nivå när det kommer till hållbarhet. Hållbarhet håller på att bli en hygienfaktor. Det är till och med så att företag som sitter i hållbara byggnader har lättare att rekrytera talanger”, avslutar Danielsson.

Skanskas aktie backade ungefär sex procent när marknaden öppnade på torsdagen. Byggjätten tror att marknadsutsikterna för byggbranschen kommer förbli osäkra en tid framöver. En viktig fråga blir sannolikt om statliga satsningar på infrastruktur kommer kompensera för minskad efterfrågan av nybyggda bostäder och kontor.