14 februari

”Vi gick in med perfekt tajming”

Verkstadsjätten Atlas Copco har under Mats Rahmströms tid på VD-posten gått in i en ny era. Vid sidan av elektrifiering och uppkoppling har efterfrågan på produkter inom det nyaste affärsområdet Vakuumteknik skjutit i höjden.

”Corona har satt fokus på sjukvården, och där har vi bara börjat inom kompressordelen”

Mats Rahmström
Mats Rahmström. Foto: Oskar Kullander

Han har sålt Volvoklassikern. Det var ett arvegods han reparerade tillsammans med sin tonårsson under några år. Mormors brors Amazon Kombi från 1966 restaurerades varsamt men i samband med att sonen blev myndig, tog körkort och ville låna bilen såldes den. Visserligen hade Amazonen blivit fin, köparen skulle visst ställa ut den på något museum, men säkerheten var för dålig, ingenting för ens barn att köra runt i.

”Inga ordentliga säkerhetsbälten”, förklarar Mats Rahmström.

”Men det är bra att ha någonting fysiskt för ungdomar att skruva på, det finns få naturliga tillfällen för det idag. Dessutom är det roligt att ha något projekt vid sidan av”, tillägger han och slår sig ner i ett konferensrum på Atlas Copcos huvudkontor i Sickla, strax utanför Stockholm.

Mats Rahmström kan ganska mycket om bilar, för att uttrycka saken milt.

Expertisen är dock knappast koncentrerad till reparationer av Volvos första bilmodell med designambitioner.

Kunskapen handlar snarare om nytillverkning, att förstå bilproduktion utifrån ett industriellt perspektiv: vilka industriverktyg som behövs, hur de ska vara utformade och uppkopplade. Efter snart 33 år på Atlas Copco kan han det mesta om globala monteringskoncept och produktionsprocesser.

Klassisk Atlas Copco-karriär

Bolaget har, med sina 40 000 medarbetare i 180 länder, en rad veteraner i leden och precis som de flesta av hans företrädare klättrade Mats Rahmström till toppen efter att ha varit chef för ett affärsområde. I Rahmströms fall var det bolagets tredje största, Industriteknik, där ungefär hälften av försäljningen är mot fordonsindustrin. Det sägs att något verktyg från Atlas Copco är med i tillverkningen i tre av fyra bilar som tillverkas i hela världen.

Mats Rahmström tog över som VD för Atlas Copco efter Ronnie Leten år 2017. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad han lyckades förstå relativt tidigt under sina tio år som chef för affärsområdet var hur stark elektrifieringstrenden skulle bli och vilka konsekvenser det skulle få för den globala bilindustritillverkningen då fordonen skulle tillverkas i allt lättare material.

Den nya materialmixen skulle innebära att man minskar metoden med svetsning för att istället limma och nita ihop delar på fordonen i tillverknings­processen.

Som chef för Industriteknik på business-to-businessjätten Atlas Copco gick han och teamet igenom teknologi för teknologi under flera år, hela tiden med utgångspunkten att alla bilar skulle bli lättare i framtiden.

Det ledde bland annat till två större förvärv: det tyska ­bolaget SCA Schucker som tillverkar utrustning för industriell sammanfogning med lim, samt köpet av brittiska Henrob som genom mekanisk monteringsmetod nitar och fäster samman lager av material där svetsning är svårt.

Förutom att han lyckades leverera bra nyckeltal för affärsområdet så var det också på grund av sina väl spanande framtidsutsikter som Mats Rahmström utsågs till VD för Atlas Copco i april 2017, eller som styrelseordförande Hans Stråberg uttryckte det: ”Under sin tid på Industriteknik har han omvandlat verksamheten vilket har lett till en stark lönsam tillväxt. Jag är övertygad om att vi har hittat en ny kompetent ledare inom bolaget, som kan vidareutveckla Atlas Copco”.

MATS RAHMSTRÖM

Är: VD, Atlas Copco sedan den 27 april 2017
Född: 1965
Uppväxt: utanför Vällingby, Stockholm.Spelade fotboll och ishockey som barn, var ofta back.
Familj: Hustru, vuxen son.

Fritidsintressen: Vara med familjen, spela padel.
Bor: Östermalm, Stockholm, sommarhus i Hälsingland.
Antal aktier i Atlas Copco: 13 087 A-aktier, 5000 B-aktier, motsvarande drygt 8 miljoner kronor.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp, Finland, Teknikföretagen, Piab.
Bakgrund: Började på Atlas Copco som 23-åring. Hade en teknisk gymnasieutbildning från Jakobsbergs gymnasium i ryggen, därefter IHM Business School. Tog senare en master of business administration, Henley Business School.
På Atlas Copco: olika befattningar inom försäljning, service, marknadsföring, chef för Industriteknik.
Favoritlåt: ”Tror jag hittar hem” av Lars Winnerbäck

Industriellt ”techbolag”

Mats Rahmström säger själv att även om han är stolt över bolagets långa historia, anno 1873, är han ännu mer stolt över förmågan att bolagsjätten har kunnat förnya sig. Året då Rahmström utsågs till VD innebar faktiskt en extra portion av förnyelse för verkstadsbolaget, eller som de själva hellre kallar sig numera: ”ett industriellt techbolag”.

Förutom att det delades i två, där Atlas Copco skulle fokusera på industriella kunder och Epiroc på gruv- och anläggningskunder, bildades även det numera snabbast växande affärsområdet Vakuumteknik. Affärsområdet har sitt säte i Burgess Hill i England och skapades just i början av 2017 (efter tidigare förvärv av Edwards Group, Leybold och CSK).

Vakuumtekniken består av två delar. Dels industriell vakuumteknik där tyska Bosch är huvudkonkurrent, dels används tekniken för tillverkning av halvledare som behövs för att tillverka minneskort, processorer. Bland tillverkarna finns producenter av platta bildskärmar samt halvledarindustrin med stora globala aktörer som amerikanska Intel, sydkoreanska Samsung och taiwanesiska TSMC. Halvledare och processorer behövs för cloudlösningar och mycket annat, och det som Atlas Copco gör är att tillverka pumparna som används när man gör halvledare. Kortfattat kan man säga att den som tror på ökad användning av data tror på en fantastisk marknad för vakuum­produkter.

”Men den perfekta tajmingen när vi gav oss in på den marknaden var nog både tur och skicklighet”, säger Mats Rahmström.

Medan de tre andra affärsområdena Industriteknik, Kompressorteknik och Energiteknik i princip följer den globala konjunkturen så är vakuumdelen beroende av ett antal nyckelkunder, en så kallad key account business. Det gör den delen mer volatil då enskilda ordrar varierar från kvartal till kvartal.

Vakuum är som sagt mycket mer än pumpar för halvledarindustrin (finns i alla industriella processer som behöver vara rena, som till exempel mat, forskning etcetera). Likväl fick många halvledarbolag ett uppsving under corona då digitala möten, digital underhållning, dubbla uppsättningar av datorer drev på efterfrågan. Därtill har bilindustrin haft brist på halvledare till sina sensorer, vilket är en indirekt coronaeffekt då industrin drog ner på produktionen under den inledande krisen. Huruvida den exploderande efterfrågan håller i sig återstår att se, men i den senaste kvartalsrapporten ökade orderingången, organiskt, med 19% inom Vakuumteknik.

Vakuumteknik används bland annat vid tilllverkning av halvledare för minneskort och processorer.

”Det är en utmaning att pumpa upp kapaciteten med 19% i hela leveranskedjan. Vi måste ju hålla vad vi lovar. En annan utmaning för vakuum framåt handlar om produktutveckling. Konkurrensen är hård, samtidigt finns det bara en handfull spelare som klarar av det globalt idag. Vi är nummer ett i världen på halvledare och på industriellt vakuum är vi nummer två, ibland nummer ett. Men på den industriella sidan finns otroligt mycket att göra, både tekniskt och geografiskt”, säger Mats Rahmström.

”Fotografering är bra för oss. Dela gärna bilden, och dela den gärna flera gånger. Minne är bra för vår vakuumaffär.”

Mats Rahmström ser spår av Atlas Copcos lite överallt i vardagen. Trådarna i skjortan har förmodligen kommit till inom den kompressteknik som återfinns inom textilindustrin och vakuumtekniken demonstrerar han genom sin mobiltelefon: den finns i skärmen, i kretskortet, i minnet och vid fotograferingen säger Mats Rahmström:

”Fotografering är bra för oss. Dela gärna bilden, och dela den gärna flera gånger. Minne är bra för vår vakuumaffär”.

Atlas Copco

Atlas Copco grundades 1873, finns i 180 länder och har cirka 40 000 medarbetare.
Börsvärde: 550 miljarder kronor.
Styrelseordförande: Hans Stråberg.
Omsättning: 100 miljarder kronor år 2020
Rörelseresultatet för 2020 minskade 13% till MSEK 19 146 (21 897), vilket motsvarar en marginal på 19,2% (21,1).
Rörelsemarginalen varierar mellan de fyra affärsområdena:
Kompressorteknik: 22,5%
Vakuumteknik: 22,4%
Industriteknik: 15%
Energiteknik: 13,2%

Fem största ägarna
Investor: 16,9% av kapitalet 22,3% av rösterna
Alecta: 4,1% av kapitalet, 2,3% av rösterna
Swedbank Robur: 3,7% av kapitalet, 2,7% av rösterna
Blackrock: 3,6% av kapitalet, 3,5% av rösterna
Baillie Gifford & Co: 2,8% av kapitalet, 2,6% av rösterna

Robot tillväxt för tryckluft

I det decentraliserade Atlas Copco är det upp till divisionscheferna och respektive affärsområdeschef att vara trendkänslig och hitta nya utvecklingsområden eller bolag att förvärva. Men även Mats Rahmström har som uppgift att förutse nästa trend inom de vitt skilda områden som Atlas Copcos fyra affärsområden är verksamma inom.

Vad gäller det största affärsområdet Kompressorteknik som bland annat säljer stationära kompressorer, gas- och processkompressorer och luftbehandlings­utrustning är en utmaning fortfarande energieffektivisering. Men tryckluft används även som kraftkälla inom alla möjliga områden såsom snötillverkning, fiskodling eller på sjukhus. En utmaning framåt är därför att hitta helt nya användningsområden för tryckluft.

”Robot gripping är ett exempel, det vill säga när en robot ska gripa tag i något, där används ofta tryckluft.”

Under coronakrisen har man inom affärsområdet även ökat sin närvaro inom sjukvården, medicare, med lösningar för bland annat respiratorer och medicinska gaser. En annan coronaeffekt är att man har också satsat på tillverkning av gas på plats. För att minska sårbarheten i leverantörsledet ska kompressorerna kunna tillverka egna gaser, exempelvis kväve.

”Det gör de mindre beroende av hela logistikkedjan. Corona har satt fokus på sjukvården, och där har vi bara börjat inom kompressordelen”.

När Affärsvärlden träffade Mats Rahmström för tre år sedan var han och alla (numera 23) divisionschefer nyligen hemkomna från Silicon Valley, San Fransisco. För tre år sedan var huvudfokus ”connectivity”. Industrikunderna vill arbeta mer uppkopplat och därför handlade det om att exempelvis leverera uppkopplade verktyg men även om att tillhandahålla data som kunde analyseras. Inom det området har det hänt mycket men man har från Atlas Copcos sida ännu inte nått hela vägen fram.

”För tre år sedan hade vi kopplat upp en del och vi började lära oss att göra analysen. Men vi tänkte att det vore riskabelt för vår affärsmodell om andra kunde göra den analysen bättre. Då började vi investera i kompetenser för framtiden. Nu har vi närmare tvåhundratusen kompressorer som är uppkopplade globalt. Vi har även fyra hubbar med analytiska centers där vi hjälper kunderna på en daglig basis att se hur deras produkter fungerar”, säger Mats Rahmström.

Kunderna kan köpa olika typer av servicekontrakt beroende på vad de har för applikation. Man kan prenumerera på en helhetstjänst för att se när service behövs, eller kontinuerligt schemalagt underhåll, exempelvis en gång i kvartalet eller vad som passar.

”Connectivity gör att vi kan bevisa att vi kan ge kunder bättre tillgänglighet på produkterna och utveckla nya typer av tjänster. När pandemin kom och vi inte kunde skicka ut servicetekniker fick vi en otrolig skjuts vad gäller intresset för värdeskapandet. Om man ska säga något positivt med pandemin är det att det blivit bevisfört att det har blivit så bra”.

Mats Rahmström. Foto: Oskar Kullander

Inom Kompressorteknik har alla kompressorer numera en smartlink och inom Industriteknik har man smarta verktyg med mjukvara och appar som kan visa åtdragningsstrategier och annat som gör att man använder verktygen rätt.
Nästa steg handlar om att kunna leverera bättre prognoser på den genererade datan.

”Om du tänker att du är Samsung: du tillverkar wafers (halvledarplattor) för semiconductors. Eller tänk att du är Ford och tillverkar bilar. I båda fallen kör du en processlina och varje sekund som linan står still på grund av ett fel är extrem dyr. Vi vill komma till en situation, eller vad vi internt ser som vårt uppdrag är att kunna förutse vad som behöver åtgärdas före någonting sker. Idag måste man oftast åka till plats, se vad som är fel och åka tillbaka. Då går massa tid. Nästa steg för oss är förutsägbarhet, ”predictability”. Vi närmar oss det varje dag men där har vi har mer att lära, där finns egentligen ingen slutpunkt för när vi är klara”.

Tyskt förvärv för 11 miljarder och ny division

För affärsområdet Industriteknik är en nyckelfråga fortfarande förändringar inom tillverksmetoder, inte minst vad gäller kvalitetssäkring. Hela industrin befinner sig i förändring. Där man tidigare tillverkade en bilmodell i taget längs en produktionslina går trenden mot att tillverka helt olika bilmodeller. Den tilltagande flexibiliteten medför att bilföretagen ställer helt nya krav på automation och det är mot den bakgrunden man ska förstå Atlas Copcos 11-miljarder-kronors-köp av tyska Isra Vision i somras.

Området Vision har blivit en ny division på Atlas Copco (inom affärsområdet Industriteknik). Förenklat handlar det om industriella, smarta ögon som är långt vassare än den mänskliga blicken och som kan hjälpa robotarna på fabriksgolvet att göra rätt på egen hand, alltså flexibel automation. Det förvärvade bolaget Isra Vision kan kortfattat göra tre saker: Om man exempelvis tillverkar glas har den en speciell kamera som hela tiden skannar av så att ytan är rätt, det kallas surface vision. Det andra är visionteknologi; att kunna mäta exakta avstånd, exempelvis att en kaross sitter rakt och andra typer av meterologiapplikationer. En tredje applikation är robotpositionering: den som någon gång har bytt däck på en bil vet att man måste få till rätt mönster med hjulen, sådana manuella processer kan kameran förklara för en robot och detta i ett led mot en mer automatiserad process inom en mer flexibel biltillverkning.

”Vision är stort. De här flexibla automationsteknologierna är dit många strävar i dag. Det är där vi har lagt mest pengar under föregående år. Vi har därför köpt Isra men också Perceptron. Att de känner att de har fått ett nytt hem där de kan leverera resultat, att personalen känner sig välkomna och hittar en egen drivkraft är viktigt. Den andra stora utmaningen för just Industriteknik är den accelererande elektrifieringen av bilar. Vad händer i USA nu när man har beslutat att gå med i Parisavtalet igen? Kommer det att innebära att vi får en explosion av elbilar?”

En fortsatt utmaning under pandemin är försäljning och merförsäljning mot kund. Atlas Copco har en fortsatt hög rörelsemarginal (på cirka 20%) och för att behålla den framåt handlar det enligt Rahmström om att ”på allvar sälja produkter och tjänster som skapar mervärde för kund”. Även om säljarna ofta är erfarna ingenjörer behöver de nå ut till sina kunder och här har man nu, under pandemin, bland annat skapat digitala mässor.

Vad gäller det minsta affärsområdet, Energiteknik, har det (precis som Kompressorteknik) sitt säte i Belgien och verkar mot flera industrier inom anläggning, tillverkning, olja och gas samt prospekteringsborrning. Inte sällan är kunderna entreprenadbolag inom bygg- och anläggning som ofta är involverade i infrastrukturprojekt. Här är lönsamheten lägre än inom andra affärsområden. Utmaningar framåt handlar om att få upp produktiviteten, mer fokus på miljö och säkerhet, mer uppkopplad utrustning och bättre service.

”De har kommit med en väldigt intressant produkt där de tidigare portabla kompressorerna som varit dieseldrivna nu är elektrifierade. Uthyrningskunderna har inte behövt investera så mycket under krisen och vi tror och hoppas att de kommer att lägga nya ordrar”.

Service svarar för cirka 35% av Atlas Copcos omsättning och är en växande andel.

Börsvärde på 550 miljarder

Under fjolåret gjorde Altas Copco tolv förvärv. Det näst största var amerikanska Percerpton, också inom Industriteknik. Att i snitt göra ett förvärv i månaden är något färre än vad Atlas Copco gör ett normalår. Under 2019 gjorde koncernen exempelvis 18 förvärv. Det är också ett sätt för Atlas att ta stora kliv framåt. Och jo, det finns förvärvsplaner som inte har kunnat realiseras på grund av pandemin, säger Rahmström.
”Det finns också många potentiella tillväxtplattformar inom andra områden på Atlas Copco som jag inte kan prata om just nu”.

Nog har Mats Rahmström, som styrelseordföranden hoppades på, vidareutvecklat Atlas Copco under sina snart fyra år på VD-posten. Vad gäller intäkterna har de vuxit i princip med fyra miljarder kronor årligen. År 2019 blev ett rekordår och marknaden applåderade nyligen den senaste bokslutsrapporten. Visserligen minskade intäkterna under 2020, likväl lyckades han – eller rättare sagt alla 23 relativt självständiga divisioner inom de fyra affärsområdena – leverera en stabil rörelsemarginal som för hela koncernen landade på 20% för helåret 2020. Det justerade rörelseresultatet, drygt 5,4 miljarder kronor under fjärde kvartalet, låg över marknadens förväntningar. Aktien har också noterat all time high efter Q4-rapporten. Med ett börsvärde på 550 miljarder är Atlas Copco näst störst efter Astrazeneca.

Trots den enorma osäkerheten som råder ser Mats Rahmström ljust på 2021, både för Atlas Copcos del och privat. Den officiella prognosen säger att ”trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på gruppens produkter och service kvarstår på nuvarande nivå.”

När våren kommer ska han och familjen fortsätta med ett nystartat projekt. Den här gången är det ingen anrik bil som ska repareras. Nu handlar det om att skapa en helt klimatneutral sommarstuga i Hälsingland. Vattenpump är redan på plats. Om några månader ska solpaneler läggas på taket.

”Det ska inte vara lyxigare än så. Och det är bra att förstå solpaneler på djupet också. Vi säljer en del mot solenergi inom Vakuumteknik”.