Fyrtal i flaggor inför Wyld Networks notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Wyld Networks inför noteringen på First North och hittat fyra flaggor.
IPO

Den 2 juli noteras teknikbolaget Wyld Networks på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fyra flaggor, en för tveksamma incitament, en för framtida kapitalbehov, en för bristfällig information och en för val av rådgivare.

Wyld Networks
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 91 Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-23
Första handelsdag 2021-07-02

Den första flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Mangold som är Certified Adviser och finansiell rådgivare till Wyld Networks även är teckningsåtagare i IPO:n.

Den andra flaggan, för framtida kapitalbehov, hissas då det inte ges någon information i prospektet om det långsiktiga finansieringsbehovet.

Vad gäller den tredje flaggan, för bristfällig information, är IPO-guiden av uppfattningen att den väsentliga informationen ska finnas i prospektet. I Wyld Networks prospekt finns bara sammandrag av den finansiella informationen. Exempelvis anges bara posterna totala tillgångar och eget kapital för balansräkningen.

När det kommer till den fjärde och sista flaggan, för val av rådgivare, är Wyld Networks i grunden ett brittiskt bolag men har inför noteringen bildat ett svenskt moderbolag. Valet av udda noteringsplats (Sverige) gör att IPO-guiden här hissar denna flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL WYLD NETWORKS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdagen den 23 juni och teckningskursen är 11 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Acast Inväntar notering First North 2021-06-15 2021-06-17 Läs här
Physitrack Teckningstid pågår First North 2021-06-16 2021-06-18 Läs här
Codemill Inväntar notering First North 2021-06-15 2021-06-18 Läs här
Hexicon Teckningstid pågår First North 2021-06-16 2021-06-18
Xpecunia Inväntar notering NGM SME 2021-06-09 2021-06-21
Komplett Group Teckningstid pågår Oslo Börs 2021-06-17 2021-06-21
Lucky Games Inväntar notering First North 2021-06-09 2021-06-23
Creaspac Teckningstid pågår Nasdaq 2021-06-21 2021-06-23
Biosergen Inväntar notering First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Inväntar notering First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Inväntar notering First North 2021-06-14 2021-06-24 Läs här
Emplicure Teckningstid pågår First North 2021-06-17 2021-06-24
Eevia Health Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-16 2021-06-29 Läs här
First Venture Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02 Läs här
Wyld Networks Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02
Diagonal Bio Teckningstid pågår First North 2021-06-24 2021-07-06 Läs här
Godsinlösen Teckningstid pågår First North 2021-06-28 2021-07-07