Platsannonser

Finance Engineer till Moank

Moank grundades 2015 med en strävan efter att föra den finansiella bankvärlden närmare den mänskliga, och att bli den aktör som saknades i branschen – ett företag som satte människan i första rummet. Genom innovativ teknik och mänsklig närvaro skapar vi en djup förståelse för varje enskild kund. Vi erbjuder trygga produkter till hållbara villkor som främjar en sund, ansvarsfull och långsiktig privatekonomi. Moank är ett fintechbolag under tillsyn av Finansinspektionen. Med hjälp av innovation och ny teknik erbjuder Moank lån till attraktiva villkor. Det är alltid enkelt, personligt och anpassat efter våra kunders behov.