Platsannonser

Riskanalytiker till gruppen för Kreditriskmodellering

Är du i början av karriären och vill arbeta i en utvecklande kvantitativ roll på en av Sveriges bästa arbetsplatser? SBAB har för andra året i rad blivit utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work och du kommer hos oss erbjudas en bred, utvecklande och spännande roll där du får arbeta kvantitativt och analytiskt.

Bank & finansbranschen är under stor förändring. Med hållbarhet i fokus driver vi förändring och vi vill leda utvecklingen inom vårt område boende och boendeekonomi. Förändrade kundbeteenden och digitaliseringen med ökad transparens, skapar stora möjligheter för oss. Vi växer och tar marknadsandelar. Vårt värderingsdrivna arbetssätt med inkluderande ledarskap och självdrivande medarbetare tar oss beslutsamt framåt med tempo.

Vi söker dig som nyligen avslutat studierna eller har arbetat något eller några år inom kreditriskanalys och modellering och vill att ta nästa kliv i karriären och arbeta som Riskanalytiker i gruppen Kreditriskmodellering inom Riskkontroll. Kreditriskmodellering ansvarar för utveckling och förvaltning av bankens interna riskmodeller som används för att mäta kreditrisk under regelverk kopplat till kapitaltäckning (CRR) och redovisning (IFRS 9). Just nu pågår ett intensivt arbete med utvecklingen av nya PD- och LGD-modeller inom det interna riskklassificeringssystemet (IRK).

SBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll siktar mot att ge det bästa stödet till banken i att utvärdera och rapportera riskutvecklingen. Vi säkerställer, genom modeller, analyser och kontroller, att riskutvecklingen sker inom den riskaptit styrelsen har fastställt. Vi tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som till externa intressenter. Detta gör det möjligt för oss att agera och erbjuda våra kunder Sveriges bästa bolån och fastighetsfinansiering.

Gruppen Kreditriskmodellering är strategiskt viktig för SBAB då korrekt bedömning av kreditrisken är av stor vikt för bland annat bankens kreditbeviljning, kapitaltäckning, förlustreservering, men också för hur banken följer upp lönsamhet. Idag består Kreditriskmodellering av sex kvantitativa Riskanalytiker.

Din roll

Att arbeta som Riskanalytiker inom Kreditriskmodellering är en spännande och utvecklande roll som innefattar många olika typer av arbetsuppgifter. Förutom databearbetning och statistisk modellering av kreditrisk kommer du också att få arbeta med regelverkstolkning och att skapa god förståelse för verksamheten. Rollen är därför väldigt bred i sin natur och passar dig som är självdrivande och vill växa med ökat ansvar. I rollen finns det även stående inslag av regelbunden myndighetsrapportering och intern riskrapportering till VD och styrelse. Mycket av det tekniska arbetet sker i analysverktygen SAS, SQL samt Excel.

I rollen kommer du bland annat att arbeta med:

  • Utveckla PD- och LGD-modeller i enlighet CRR (ramverket för Basel III) och IFRS 9.
  • Analysera och kalibrera PD- och LGD-modeller så att de är fungerar tillfredställande och används korrekt.
  • Bevaka, tolka och implementera nya regelverk som träffar bankens kreditriskmodeller.

Din profil

Vi söker dig som antingen är nyutexaminerad eller som har arbetat något eller några år på bank eller konsultbolag med kreditriskanalys och modellering och söker nya utmaningar för att få mer insikt och bredd inom detta område. Du har i grunden en Civilingenjörsexamen eller motsvarande gärna med inslag av matematik, statistik och finansiell ekonomi. Vidare har du väldigt god förmåga att hantera data och känner dig bekväm i något programmerings- och analysverktyg för att snabbt få fram svar på frågor.

Dessutom besitter du följande egenskaper:

  • Hög genomförandeförmåga och har lätt för att sätta dig in problemformuleringar och nå en lösning.
  • God förmåga att förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt.
  • God kommunikativ förmåga och vana att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Som person är du nyfiken, gillar högt tempo men tummar inte på kvalitet. Du är ödmjuk inför arbetsuppgifter och mot dina kollegor. Problemlösning i grupp tycker du är en framgångsfaktor och du vill framförallt lyckas tillsammans. Som Riskanalytiker vill du vara med och ta ett stort ansvar för bankens kreditriskmodeller inom framförallt IRK och säkerställa god regelefterlevnad.

Det vi vet är att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och ju mer komplexa arbetsuppgifter, desto viktigare med en organisation som präglas av mångfald, för att uppnå bästa möjliga resultat. Mångfald är därför en viktig del i vårt rekryteringsarbete. För oss handlar det om att arbeta inkluderande och att aktivt ta ställning för att olikheter berikar.

Din ansökan

Låter detta som du? Bra! Vi ser fram emot att läsa igenom din ansökan. Ansök därför redan idag. I denna rekrytering samarbetar vi med Sharp Recruitment. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta Peter Ekström, tel 070-813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn profil.

Välkommen med din ansökan!

SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Vår affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. För att särskilja oss på bolånemarknaden, långsiktigt förstärka vår konkurrenskraft och uppnå vår vision – att erbjuda Sveriges bästa bolån – arbetar vi ständigt med att utveckla vårt kunderbjudande. Därför är Booli en del av SBAB. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi och arbetar därför med FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. SBAB har mycket nöjda kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och enligt Great Place to Work är SBAB en av Sveriges bästa arbetsplatser bland större företag. Antalet kunder uppgår till cirka 500 000 och vi är cirka 800 medarbetare.