Afv kartlägger förvärven bland kontraktstillverkarna

Många av de nordiska kontraktstillverkarna uppvisar stark operativ utveckling. Marknaden håller på att konsolideras. Affärsvärlden har kartlagt ett fyrtiotal bolagsköp inom branschen de senaste åren. Vilka bolag gör flest förvärv och vilket bolag gör mest värdeskapande förvärv?
Afv kartlägger förvärven bland kontraktstillverkarna - Kontraktstillv.

Produktion i närområdet

På senare år har alltfler bolag valt att flytta produktion från lågkostnadsländer som exempelvis Kina tillbaka till Europa. Begrepp som ”nearshoring” med produktion i närområdet har blivit vedertaget. Covid-19-pandemin har säkerligen också fungerat som en katalysator då kunderna värdesätter att ha produktionen på nära håll.

Men även hållbarhetsaspekter spelar in, då produkterna är tillverkade i närområdet. Vidare påverkar också geopolitiska faktorer. Kriget i Ukraina har troligen gjort att fler och fler bolag vill ha produktion i närområdet i stället för i länder som Kina. Att ha produktion i Kina är visserligen i många fall fortsatt billigare. Men frågan är om det verkligen är mer effektivt.

Den ökade efterfrågan hos kunderna har medfört att kontraktstillverkarna har behövt öka sin produktionskapacitet. Vilket bolagen i huvudsak gör på två vis.

  • Bygger ut befintliga fabriker och/eller bygger nya fabriker.
  • Köper andra kontraktstillverkare som har ledig tillverkningskapacitet.

Förvärvar tillverkningskapacitet

Just bristande tillverkningskapacitet är en orsak till att branschen konsolideras. En annan är att kontraktstillverkarna kan få till bättre villkor desto större bolagen är. Då kan de köpa in komponenter och annat råmaterial i större volymer vilket ger stordriftsfördelar. Dessutom finns chans till korsförsäljningsmöjligheter.

Många av de nordiska kontraktstillverkarna har gjort en hel del förvärv de senaste åren. I tabellen nedan har vi på Affärsvärlden sammanställt de förvärv som genomförts från sommaren 2015 tills idag. Exempel på data som vi samlat in är:

  • Land: Vilket land det förvärvade bolagen i huvudsak har sin verksamhet i.
  • Finansiell information: Vad bolagen omsatte vid förvärvstillfället samt rörelsemarginal (i huvudsak Ebit, i undantagsfall Ebitda).
  • Köpeskilling och multiplar. Köpeskillingen är i regel inklusive tilläggsköpeskilling (undantag kan förekomma) samt värderingsmultiplar vid förvärvstillfället.

Branschen konsolideras

Sedan sommaren 2015 har de åtta kontraktstillverkarna Affärsvärlden kontinuerligt bevakar gjort ett fyrtiotal förvärv.

I snitt har bolagen köpts för 0,5 gånger omsättningen (EV/Sales) samt 7,1 gånger rörelsevinsten (EV/Ebit).

Köpare Antal förvärv EV/S EV/EBIT
AQ Group 7 st 0,5x 8,1x
Elos Medtech 1 st 2,6x 13,7x
Hanza 7 st 0,4x 4,9x Ebitda
Incap 2 st 0,6x 8,5x
Inission 7 st 0,3x 4,8x Ebitda
Kitron 2 st 0,6x 9,1x
Nolato 5 st 0,8x 9,5x
Note 5 st 0,6x 6,8x
Scanfil 2 st 0,3x

AQ Group, Hanza och Inission är de bolag som gjort flest förvärv de senaste åren. De har köpt sju bolag vardera. Sett till värderingsmultiplar för de tre bolagen har Inission gjort “billigast förvärv” med en prislapp kring 0,3 gånger omsättningen och knappt 5 gånger rörelsevinsten före avskrivningar (EV/Ebitda). Bakgrunden är att huvudägarna tillika den operativa ledningen i Inission också har en förkärlek för turn-around-bolag.

Även Hanza har köpt ett par bolag som varit i turn-around-fas. Likaså AQ Group.

Nolato och Note har vardera gjort en handfull förvärv. Nolato gjorde ett stort förvärv sommaren 2020 då amerikanska GW Plastics köptes för 2 miljarder kronor. GW har flera kunder inom medicinteknikområdet (som är mindre konjunkturkänsligt) vilket förklarar prislappen på knappt 16x rörelsevinsten (EV/Ebita).

Note har gjort en trio förvärv i Storbritannien som varit lyckosamma. Bortsett från Notes köp av en fabrik i Bulgarien våren 2023 har bolaget förvärvat bolagen för 4,5 till 7,5x rörelsevinsten.

Elos Medtech håller för tillfället på att köpa det tyska bolaget Klingel som mer än dubblerar koncernens storlek. Förvärvet finansieras med en företrädesemission på drygt 4,2 miljarder kronor.

Finska Incap har gjort två förvärv. Det senaste gjordes nu i somras då de köpte amerikansk Pennatronics för 19,9 miljoner euro. Det motsvarar en prislapp på 0,7 gånger omsättningen samt 7,4 gånger rörelsevinsten före avskrivningar (EV/Ebitda). Incap är i väldigt hög grad beroende av en större kund (Victron Energy) som under 2022 svarade för hela 67% av Incaps omsättning. Incaps förvärv är således ett tydligt sätt för bolaget att diversifiera kundbasen.

Norska Kitron har inte heller varit så aktiva på förvärvsfronten. I slutet av 2021 köptes danska BB Electronics för runt 1,5 miljarder (9,1x rörelsevinsten). Hittills har förvärvet varit riktigt lyckat för Kitron.

Finska Scanfil gjorde ett stort förvärv 2015 då svenska Partnertech köptes. Partnertech var då börsnoterat i Sverige och omsatte drygt 2,2 miljarder kronor.

Bolag Nettoskuld/Ebitda
AQ Group 0,7x
Hanza 1,5x
Incap 0,4x
Inission 3,8x
Kitron 1,8x
Nolato 0,9x
Note 0,9x
Scanfil 1,5x
Snitt: 1,4x

Förra sommaren skedde en storaffär då danska GPV, som ägs av investmentbolaget Schouw & Co, gick samman med schweiziska Enics (som ägts av finska Ahlström Capital). Den nya sammanslagna koncernen har 7500 anställda med fabriker i 13 länder och en omsättning på drygt 10 miljarder kronor.

Onoterade OrbitOne omsätter runt 1,2 miljarder och tjänade 5% år 2022. Leab Group som tjänar 7-10% och ägs av börsnoterade Lifco.

I snitt uppgår nettoskuld/Ebitda till 1,4x för kontraktstillverkarna. Bortsett från Inission (som har hög skuldsättning) så har de flesta bolagen rätt starka balansräkningar. Möjligheterna till fler förvärv är med andra ord goda och konsolideringen kommer troligen fortsätta.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2024E EV/Ebit 2024E EV/Sales 2024E Ebit-marginal 2024E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
AQ Group 76,5 13,6 10,5 0,8 8,0 8,0
Incap -52,0 12,6 6,9 0,7 11,0 0,0
Hanza 52,7 10,3 7,8 0,6 8,2 9,6
Inission 79,3 11,0 9,0 0,6 6,9 5,0
Kitron 86,3 10,4 9,2 0,9 9,4 8,1
Nolato -9,4 16,1 14,1 1,3 9,5 6,9
Note -6,7 11,8 8,9 1,0 10,8 8,0
Scanfil 59,9 10,3 9,4 0,6 6,9 2,3
Genomsnitt 35,8 12,0 9,5 0,8 8,8 6,0
Källa: Affärsvärlden / Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser