Krönika: Att välja rätt korg är viktigare än att plocka rätt ur korgen

Många säger att ”stockpicking” går ut på att plocka upp rätt aktier oavsett i vilken korg man tittar. Grattis till de som klarar det. Men ännu viktigare är faktiskt att göra ett klokt val av vilka korgar man väljer att leta i. Ett bra exempel på det är Börsplus temadagar Lönsamma Småbolag där snittavkastningen för deltagande bolag är +25 procent på ett år.

Den 28 november Börsplus Temadag Lönsamma Småbolag av stapeln för tredje gången. Det blir sju börsbolag som presenterar sig. Tanken med temat lönsamma småbolag är så klart att det är en kategori där det är extra intressant för investerare att leta aktier.

Hösten 2017 bjöd Börsplus in till två likadana temadagar där totalt tolv lönsamma småbolag höll presentationer.

Blickar vi tillbaka på dessa tolv aktier så ser vi att de som grupp har spöat börsen med råge. Tabellen visar utfallet.

Deltagare i Temadagarna Lönsamma Småbolag 2017

Kursutveckling från temadag 2017 till nu
Moberg Pharma +61%
Ecoclime +72%
Novus Group +5%
Rottneros +63%
Zetadisplay +5%
Fortnox +119%
Shortcut Media Group −55%
Gullberg & Jansson −31%
Alcadon Group −22%
West International −43%
Swedencare +141%
Wise Group −19%
GENOMSNITT +25%

Variationen mellan bolagen är stor men snittet är +25 procent. Det är väldigt bra med tanke på att börsen i stort är på minus samma period.

Är det Börsplus förtjänst att det var så bra bolag på plats? Knappast. I flertalet av fallen har Börsplus varken haft köpråd eller säljråd för just dessa aktier.

Snarare är det något med själva kategorin ”lönsamma småbolag” som är bra. Det verkar vara en låda med många vinnare.

För att uttrycka sig statistiskt så är det kanske så att det är hög grundsannolikhet att lönsamma småbolag skapar värde.

Och kombinerar man det med observationen att vi här har att göra med bolag som förstår vikten av att presentera sin verksamhet för intresserade investerare så blir kanske den ”betingade sannolikheten” ännu högre? För att återgå till lådliknelsen så har vi här en låda av ”lönsamma småbolag” från vilken vi plockat bort många som inte vill möta investerare.

Här är vi inne på något som jag tror är en nyckel för att lyckas på börsen. Tänk rätt kring vad som är grundsannolikheten för olika kategorier och tänk rätt kring vilka betingelser som har stor eller liten påverkan på oddsen. Ett exempel kan belysa vad betingad respektive grundsannolikhet är:

Du ser en person med vit rock och tänker att det kanske är 50/50 att det är en läkare. Tänker du rätt?

Kanske. Men grundsannolikheten för att någon ska vara läkare är bara cirka 0,3 procent sett till hela Sveriges befolkning.

Gör informationen ”vit rock” att sannolikheten går från 0,3 procent till 50 procent? För att bedöma det måste man fundera på hur vanligt det är att icke-läkare bär vita rockar. Eller att läkare går ut utan sin vita rock? Eller risken att du såg fel. Det kanske egentligen var en ljusbeige rock?

Hur ändras ditt antagande om man tillför mer information? Exempelvis att du ser personen i den vita rocken utanför ett stort sjukhus? Eller kanske utanför en teater där Hjalmar Söderbergs pjäs Doktor Glas spelas?

Den här typen av resonemang har stora likheter med det gissningspussel som börsen bjuder på. Vilka lådor är det lönsamt att leta i och med vilka förändringar av förutsättningar blir oddsen ännu bättre?

Börsplus hypotes är att grundsannolikheten för att lyckas är rätt god om man investerar i lönsamma småbolag. Kan man dessutom addera lite mer information, via exempelvis en seriös bolagspresentation, så gör det inte saken sämre.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.