Reinfeldts riggade lag

FRA-debatten fortsätter att bjuda på politisk teater av hög klass.

Debatten om Försvarets radioanstalts spaningsbefogenheter går vidare. Statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde på tisdagen sitt första utspel i frågan sedan i höstas.

I Ekot förklarade han att Säpos tillgång till signalspaning nog ändå borde tillgodoses. Frågan ”tappades bort” i samband med fjolårets stormiga debatt inom Allianspartierna som ledde fram till uppgörelsen den 25 september, hävdar nu Reinfeldt.

Utspelet kommer som ett svar på den kritik som flera remissinstanser, inte minst Säpo, har riktat mot uppgörelsen den senaste tiden.

Men det vi ser är till stora delar bara ett välregisserat stycke politisk teater. Det har nämligen aldrig varit tal om att Säpo inte skulle få fortsätta utnyttja signalspalning i den egna verksamheten.

Detta faktum blir mycket tydligt om man tittar på innehållet i fjolårets FRA-uppgörelse och vad som har hänt därefter.

25 september 2008
Regeringen meddelar att Alliansen nu står enad kring en ny utformning av FRA-lagen. Korrigeringar på 15 punkter har fått kritikerna att lägga ner stridsyxan.

En av delarna i uppgörelsen är att den så kallade ”FRA-shoppen” stängs. Det betyder att Säpo, och ytterligare ett par myndigheter, i framtiden inte ska kunna lägga egna spaningsbeställningar hos FRA.

Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors kan därmed avföra en infekterad punkt på agendan och ro FRA-uppgörelsen i hamn.

Det betyder inte att Säpo verkligen ska hindras från att utnyttja signalspaning, frågan läggs bara i en egen korg, skild från handläggningen av FRA-lagen.

9 oktober
Justitiedepartementet ger tidigare Säpochefen Anders Eriksson uppdraget att utreda behovet av ”underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov” – alltså att Säpo ska få tillgång till FRA:s spaningskapacitet eller motsvarande.

Anders Eriksson är även ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Säkint) och har sedan flera år varit såväl den tidigare S-regeringens som den nuvarande regeringens favoritutredare när det gäller nya polisiära tvångsmedel.

21 oktober
Bara någon vecka senare uttalar sig nuvarande Säpochefen Anders Danielsson om FRA-uppgörelsen i tv-programmet Adaktusson i TV8. Han räknar inte med någon begränsning av verksamheten.

”Jag förutsätter att våra behov av signalspaning kommer att tillgodoses”, förklarar han bland annat.

17 februari 2009
Säkint, där Anders Eriksson alltså är ordförande, lämnar sitt remissvar på FRA-uppgörelsen till Försvarsdepartementet.

Säkints uppdrag är att se till att Säpos verksamhet bedrivs rättssäkert och med hänsyn till den personliga integriteten. Men i remissvaret väljer nämnden att gå Säpos ärenden. Nämnden menar bland annat att säkerhetstjänstens behov av signalspaning måste tillgodoses.

18 februari
Dagen därpå lämnar Anders Eriksson, nu som utredare, ett eget remissvar. Han slår inte omedelbart fast att Säpo ska få tillgång till signalspaning, men öppnar för att det kan ske antingen med FRA:s hjälp eller på annat sätt.

26 februari
Säpo lämnar sitt remissvar på FRA-uppgörelsen. Myndigheten är inte oväntat kritisk till förslaget att begränsa tillgången till signalspaning men ”välkomnar den utredning som numera pågår om Säkerhetspolisens behov av signalspaning.”

3 mars
Sedan remissinstansernas kritik blivit en fråga i media gör Fredrik Reinfeldt sitt utspel i Ekot. Och trots att Anders Erikssons utredning formellt inte blir klar förrän den 30 juni öppnar Fredrik Reinfeldt åter signalspaningsdörren för Säpo.

Istället för att Fredrik Reinfeldt får förklara varför frågan ser ut att ha varit uppgjord redan på förhand framstår han som en lyhörd politiker som tar kritikerna på allvar.

Vad vi ser är en statsminister som blivit rejält varm i kläderna och som bjuder på politiskt maktspel i Göran Persson-klass.

Man ser också ett gäng tystade FRA-kritiker inom Alliansen som borde fråga sig vilken uppgörelse de egentligen gick med på.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.