Ropa inte V än – det blir en K-formad framtid

Tunga börsindex är åter vid gamla toppnivåer. Nu är det en snabb och perfekt V-formad återhämtning som prisas in. Sanningen stavas snarare med K. Alltså att kraschen förstärker vägskälet som skiljer vinnare från samhällets förlorare.
Foto: TT

Han må ha mördat miljontals människor men Lenin var duktig på att mynta bra citat.

“Det går decennier då inget händer och sedan finns det veckor då decennier händer”, är ett av dem.

Det som åsyftas är världshistoriens förändringstakt. Att ofta går historien långsamt som en inlandsis för att sedan helt plötsligt braka iväg som en lavin. Lenin såg det revolutionsåren 1905 och 1917. Vi såg det när Berlinmuren föll 1989 och den 11 september 2001 och vi ser det nu 2020 med lockdown-krisen.

Man kan väl se det som ett slags ekonomiska, teknologiska och geopolitiska kontinentalplattor. De kan ha legat och tryckt i en viss riktning i decennier men rört sig ganska sakta. Tills det helt plötsligt sker ett jordskalv där enorma krafter över en natt fördelas om och ändrar kartan för alltid.

Lenins ledstjärna Karl Marx missförstod mycket om marknadsekonomins natur men hans historiematerialistiska synsätt har sina poänger i att samhälle och kultur styrs mer av teknik och ekonomi än tvärtom. Här följer ett antal bokstavskombinationer som kan sägas symbolisera viktiga realekonomiska förändringar som nu accelererat kanske ett decennium på några veckor.

WFH

Work-from-home förstår alla vad det innebär. Trenden distansarbete är gammal men nu kommer den hoppa 20 år fram på två kvartal, skulle jag gissa. Det kan tyckas som en trivialitet men kommer få enorma konsekvenser på åtminstone tre marknader.

Bostadsmarknaden. Att bo trångt och centralt är inte lika attraktivt och det kommer få genomslag på fastighetspriser.

Kontorsmarknaden. Lokalbehovet kommer minska enormt för många och skillnaden mellan bra lägen och sämre lägen kommer öka. Kontor i C-lägen kan bli väldigt billiga att hyra.

Arbetsmarknaden. Yrkesroller kommer i allt högre grad omformuleras så att de kan skötas på distans och inte minst utvärderas på andra sätt än genom ”närvaro”. Det här kommer ta mer tid men det kommer få enorma konsekvenser när alltmer resurser läggs på att organisera bort jobb som är svåra att distanssköta.

GIG

Den sista punkten ovan är så viktig att den förtjänar en egen rubrik. Den så kallade gig-ekonomin kommer sprida sig både uppåt och nedåt i ersättningshierarkin. Med ”gig” syftar vi här på organisationsformer där arbetsuppgifter i hög grad helt separeras från ett fast anställningsförhållande. Vinnare på detta är folk som haft svårt att få fast anställning men lättare kan få in en fot via gig-uppdrag. Tänk utländska medborgare som gör enklare jobb och diverse andra driftiga och självgående typer.

Förlorarna blir förmodligen fler. Dels alla arbetstagare vars yrkesroller kommer automatiseras, digitaliseras och rationaliseras bort. Dels alla arbetstagare med en kompetensprofil som är svår att kombinera med gig-arbete. Folk som behöver mycket sällskap och nära stöd kommer ha färre möjligheter att hitta en plats där de kan utvecklas. Ökad alienation skulle nog Marx säga.

KPI

Vansinnigheter från centralbanker och finansministrar kastar upp inflationsbegreppet i luften. Kortsiktigt ser vi deflation på många håll. Långsiktigt ser vi radikalt förändrade relativpriser för många produkter och tjänster vilket grumlar bilden. Och underliggande är det åtminstone Affärsvärldens oro att vi nu definitivt grupperat om kontinententalplattorna på ett sätt som bygger upp för ett latent inflationsskalv någon gång i framtiden.

WTI

Att oljepriset i USA var negativt en kort tid var ett slags väckarklocka om att fossila bränslen kanske sjunger på sista versen. Om kolet fasas ut vore det mycket bra för miljön. Men signalen att vi kommer nyttja mycket mindre energi för transporter och annat blir illavarslande för stora delar av världsekonomin. En annan intressant debatt är att råvarupriser kanske är den sista stora tillgångsklassen där prisinformationen inte är tungt manipulerad av centralbanker. Stödköp av obligationer och manipulation av riskpremier och därmed aktiepriser är centralbankirer experter på. De har ännu inte börjat stödköpa olja och andra råvaror.

FAANG

Kortformen för alla stora teknikaktier. Likt första världskrigets gulaschbaroner är de stora vinnare på kriget mot covid-19. Här ser vi verkligen strukturomvandling i tiodubbla hastigheten med konkurser för fysisk handel och boom för digitala tjänster och e-handel.

TINA

There is no alternative, till aktier och sånt alltså. Kan vi lita på prisbilden när centralbankerna tvingar ut alla på riskkurvan? Se även WTI ovan. Vinnare är olönsamma bolag som inte borde få finansiering. Förlorare är alla pensionärer som tvingas ta hög risk samt bra bolag som tvingas konkurrera med zombieföretag.

EMU

De kanske mest spännande tre bokstäverna. Ska Bryssel lyckas trumfa igenom Europas Förenade Stater? Eller innebär blottläggandet av bristande solidaritet och skeva obalanser att euron går mot sin undergång. Detta förtjänar framtida fördjupning.

USA

Den enda supermakten visar sig alltmer som en koloss på lerfötter. USA är ingens förebild när det gäller corona. Det är inte längre otänkbart att tänka sig att dollarn utmanas på allvar av fiendeländer och allierade som tröttnat på USA:s missbruk av dollarns unika ställning.

CCP

Engelsk förkortning för Kinas kommunistparti. De har fått sina törnar längs vägen men i relativa termer har krisen visat att världen behöver Kina mer än det omvända och att regimen i Peking tyvärr verkar ha bättre koll på läget än USA.

K-FORMAD ÅTERHÄMTNING

Vi skulle kunna fortsätta med bokstavskombinationer som visar på den snabba strukturomvandling vi nu ser. En röd tråd är dock det som fångas in av begreppet K-formad återhämtning. Varför ett K? Först ser vi ett rakt streck nedåt (krisen) och sedan upp till mitten och därefter uppdelning i en pil som pekar upp och en som pekar ner. Det är alltså vinnare och förlorare som förgrenas ut. Precis som runt 1917 kommer det vara viktigt att inte hamna på fel sida av historien. Och precis som 1917 så är det mycket som ser hotfullt ut. Även om börsen säger något annat just nu.