Gasellföretag till börsen

Amido som utvecklar och integrerar digitala passagesystem för fastighetsbranschen ska börsnoteras på Spotlight. Proptechbolaget har nu inlett sin teckningsperiod för att ta in kapital från befintliga och nya aktieägare.

Teckna aktier här.

Det handlar om 33 miljoner kronor, före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till 75 procent av ett konsortium där även grundarna och investeringsfirman Gemgård AB som också är största ägare är med. Vd:n Johnny Berlic, som idag äger strax under tio procent av bolaget kommer att gå in med en miljon kronor.

Kapitalet ska gå till att lansera bolagets största tjänst Alliera på den europeiska marknaden. Samtidigt lanseras den nya produkten SOS Smart Passage som innebär snabb, riktad tillgång till hemmen vid Räddningstjänstens utryckning.

Kapitalet gör att bolaget kan anställa fler säljare och utvecklare.

— Det starka intresset vi såg från garanterna som tidigt säkrade tillräckligt med kapital för att påbörja expansionen gjorde att vi har kunnat rekrytera mer personal redan innan noteringen är klar. Därmed så har vi redan tjänat in ett kvartal i tid på rekryteringar.

Varför ska man investera i er?
— En investering i oss är en investering i fastighetsmarknadens digitalisering. Tror man att det i framtiden kommer finnas fler digitala lås, att hemleveranser blir vanligare, att räddningstjänst ska komma in vi larm, ja då kommer vi fortsätta vår tillväxtresa, säger Johnny Berlic och fortsätter:

— Vi tar raska steg mot vårt mål att kontrollera majoriteten av de digitala nycklarna i Sverige och från den positionen tror jag att vi kommer ha något riktigt, riktigt bra, säger Johnny Berlic och fortsätter:

— Vi är marknadsledande och antalet digitala nycklar i våra system har växt med över 50 procent per år och ingen avmattning är i sikte.

Han framhåller att fastighetsbranschen har varit sena med att digitalisera.

Varför?
— Det har varit ett oerhört bra decennium att äga fastigheter. Det har helt enkelt inte behövts. Men nu sker det väldigt mycket i branschen. Alltifrån digital styrning av ventilationssystem till passersystem, så det är en stark drivkraft att utveckla sig nu och den ökar.

En fördel med digitala lås är att det inte finns någon huvudnyckel som kan försvinna. Spärrar kan införas direkt och i bolagets nya produkt kan man ge riktad access som även skulle kunna vara användbart om man åker bort och någon vän eller släkting ska passa bostaden.

— Av de befintliga fastighetsbestånden kommer många uppgradera till digitala lås. Då får också fastighetsägarna lov att höja hyran, så det finns ett starkt incitament att sätta in det.

Vilka mål har ni satt upp?
— Målet är att vara Sveriges digitala nyckelskåp. Våra milstolpar är 1 miljon digitala nycklar till 2021 och därefter tror vi att det tar rejäl skruv. Vår målbild är också att 100 000 lägenheter till år 2021 ska ha access till Smart Passage från SOS samt mat och paketleverantörer.

Hur länge räknar ni med att pengarna från emissionen ska räcka?
— Från att ha gått med vinst de senaste två åren kommer vi investera och få röda siffror när vi expanderar för att sedan styra tillbaka till svarta svarta siffror 2022 igen.

Vilka svårigheter ser ni att från den svenska hemmamarknaden, ut i Europa?
— Vi behöver lägga till fler fabrikat av passersystem och därför krävs kapital för investeringar i teknikutveckling för att ge oss ut på den europeiska marknaden. Det är ju ett av huvudskälen till att vi tar in 33 miljoner i denna noteringen.

Hur mycket betyder det att få in fler ägare i bolaget?
— Med ett ökat ägarspridande så ökar kännedomen om oss och ger publicitet. Vi är mitt inne i en tillväxtresa som jag tror kommer bjuda på många roliga nyheter och då är det givande med ett stort ägarkollektiv. Vårt mål är att få över tusen nya aktieägare i denna noteringen.

Hur ser ni på det rådande börsklimatet?
— Det är stora svängningar från en dag till nästa och det känns som vad som helst kan hända. Men även om det går mot dystrare tider kommer det att bli viktigare för fastighetsbolagen att öka nyttan för kunderna när allt inte går upp per automatik och då fortsätter vår tillväxt att öka. Sen känns det tryggt med garantierna, vi vet att kapitalet kommer in.

Ni skriver att den nya dataskyddsreformen, GDPR möjliggör en internationalisering. På vilket sätt?
— Det betyder att gamla passersystem blir kompatibla med GDPR när man använder vår tjänst (paraplysystemet Alliera). GDPR är en ledningsfråga men att lösa det genom att byta befintliga passersystem är oerhört mycket dyrare än att ta vårt erbjudande som dessutom ger stora verksamhetsfördelar. Därför tror vi att Europa kommer bli en tillväxtmarknad för oss i internationaliseringen.

Exempelvis, för en av våra kunder som nyligen lät sin hyresgäst bli självadministrerande så innebär det att de inte behöver hantera administrationen för 1200 personer. En klar förenkling för hyresvärden och för hyresgästen, vilket innebär en besparing för båda.

GDPR ska skydda EU-invånares rätt till sin egen data och idag räknas till exempel nycklar in som personinfo.

Vilken faktor är mest kritisk för att lyckas?
— På kort sikt är utrullningen av Smart Passage från SOS viktig. Kommer folk att tycka att det är en bra tjänst att för någon hundralapp per månad ge Räddningstjänsten snabb access till fastigheten och slippa administration med huvudnycklar?

Amido verkar alltså inom det som går under benämningen proptech, en förkortning av Property Technologies som innebär en digitalisering av allt flera delar av fastighetsägarens


Teckna aktier här till och med 8 november.

Kort om Amido:

  • Amido grundades 2008 och har idag 20 anställda.
  • Huvudkontoret ligger i Göteborg.
  • I september fanns det drygt 652 000 digitala nycklar som hanteras via Alliera, vilket kan jämföras med 250 000 abonnemang för två år sedan. De största kunderna är kommersiella fastighetsbolag.
  • Bolaget är aktuellt med börsnotering på Spotlight.
  • Bolaget ska dra in 33 miljoner kronor före emissionskostnader
  • Bolagets vd Johnny Berlic har tidigare varit vd på Irisity och fått utmärkelser som Årets Företagare i Göteborg 2014.
  • Amido fick utmärkelsen Di Gasell för tre år sedan.