Amido: Ökad tillväxt är nyckelfaktorn

Amido har en imponerande kundlista på sin plattform för administration av digitala nycklar. Men det krävs att försäljningstillväxten överträffar historiken för att bolaget ska växa in i sin höga värdering.
Amido analys
Amido ger i samarbete med SOS Alarm tillfällig tillgång till bostäder vid nödsituationer.
Amido
Börskurs: 8,30 kr Antal aktier: 26,9 m
Börsvärde: 177 Mkr Nettokassa: 6 Mkr
VD: Johnny Krister Berlic Ordförande: Urban Doverholt

Amido (8,3 kr) är ett svenskt mjukvarubolag vars plattform underlättar för fastighetsbolag att hantera digitala nycklar. På rullande tolv månader uppgick omsättningen till 15 Mkr.

Bolagets största ägare är Gemgård AB som kontrolleras av Markus Emgård. I höstas seglade SBB upp som bolagets näst största ägare efter en riktad nyemission. Bolagets tre medgrundare Oskar Berggren, Torbjörn Hall och Peo Emgård äger drygt 12% vardera. Bolagets VD Berlic kontrollerar drygt 11% av bolaget.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 14 17 20 24
 – Tillväxt +19,7% +22,4% +20,0% +20,0%
Rörelseresultat -3 -3 -2 -1
 – Rörelsemarginal -19,1% -20,0% -10,0% -4,0%
Resultat efter skatt -3 -2 -2 -1
Vinst per aktie -0,13 -0,09 -0,06 -0,03
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -10% -10% -7% -4%
EV/Sales 12,4 10,1 8,4 7,0

Verksamhet

Amido grundades 2008 i Göteborg och noterades på Spotlight under december 2019. Verksamheten bygger på bolagets egenutvecklade plattform som hjälper fastighetsägare att administrera digitala nycklar.

Systemet är integrerat med en rad olika passersystem. Det gör att fastighetsägare bara behöver använda sig av Amidos system för att administrera de digitala nycklarna. Detta spar tid, inte minst vid in- och utflytt. Vidare slipper fastighetsägaren underhålla olika system. Denna tjänst heter Alliera och utgör bolagets kärnerbjudande.

Kunderna är främst fastighetsbolag men även bostadsrättsföreningar, kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag. De viktigaste kunderna är Balder, Stena Fastigheter, Vasakronan och Willhem. Total hanteras runt 866 000 nycklar via bolagets plattform.

Vidareutvecklar konceptet

Bolaget har vidareutvecklat erbjudandet till nya vertikaler. Främst genom att ge tillfälligt tillträde till räddningstjänst och budbolag.

Smart Passage kallas satsningen med SOS Alarm som lanserades under maj 2021. Vid nödsituationer kan SOS Alarm ge tillgång till den drabbades bostad. Det underlättar arbetet för räddningstjänst och sparar viktiga minuter för den drabbade. Här finns en presentation från SOS Alarm för den med extra intresse. Bolagets produkt finns även kopplat i automatbrandlarm som SOS Alarm säljer.

Även budbolag kan få tillgång till bostäder vid leverans. Antingen till fastigheten eller till porten. Här finns bland annat ett samarbete med budfirman Airmee samt fastighetsbolaget Stena Fastigheter. Konkurrenter här är bland annat Amazons lösning Amazon Key. Här kan kunderna själva låsa upp hemmet, bilen och liknande för att förenkla leverans.

Slutligen har Amido även nyligen lanserat tjänsten Opna som gör det möjligt för företag att själva kunna administrera sin personal. Det gör att både fastighetsägare och bolagen slipper maila fram och tillbaka om accesser. Även detta är tänkt att spara kostnader.

Intäktsmodell

För kärntjänsten Alliera tar bolaget betalt per nyckel och månad. För fastighetsägare med under 1 000 nycklar kostar tjänsten 3 kr, för 1 000 – 3 000 kostar det 2 kr per nyckel och för över 3 000 nycklar kostar tjänsten 1 kr per nyckel och månad.

Vad gäller Smart Passage finns erbjudandet i två former. Antingen genom automatbrandlarm som säljs av SOS Alarms installatörer som ger räddningstjänsten tillfälligt tillträde till fastigheterna. Eller för att ge samtal till 112 möjlighet för räddningstjänster att få tillträde via digitala nycklar. Dessa abonnemang tecknas direkt genom bolaget och kostar drygt 10 kr per hushåll.

Nya ägare

Bolaget har gjort två emissioner under året. I höstas utfördes en riktad emission till SBB på teckningskursen 6,2 kr. Detta gjorde att SBB seglade upp som den näst största ägaren. SBB har även 1 miljon teckningsoptioner med lösenpris på 10 kr under del av oktober 2022. Utspädningen exklusive teckningsoptionerna landade på 13,2%.

Under november beslutade bolaget om att göra en spridningsemission i syfte att öka likviditeten i aktien. Efter emissionen till SBB kontrollerar storägarna drygt 92% av aktierna. Erbjudandet övertecknades och bolaget tillfördes drygt 26 Mkr till en kurs om 11,5 kr.

Den stärkta kassan ska gå till lanseringen av Smart Passage i Sverige samt till att finansiera expansionen på den nordiska och europeiska marknaden.

Utveckling sedan notering

I prospektet inför noteringen 2019 målades högt ställda mål upp. Bland annat skulle bolaget nå 93 Mkr i omsättning 2022 med en rörelsemarginal på 20%. Vidare skulle bolaget nå 10 miljoner passerkort, bland annat genom att satsa på försäljning i Europa. Runt 2,5 miljoner nycklar skulle finnas bara i Sverige.

Idag ligger antalet nycklar på 866 000 stycken. Det är drygt 200 000 fler nycklar än vid noteringen, men långt under ambitionen för nästkommande år. På rullande tolv månader landade nettoomsättningen på 15 Mkr. Även detta en bra bit under målet för nästkommande år.

Kostnadskostymen är relativt stor. Bolaget har operativa kostnader kring 27 Mkr på rullande tolv månader. Vidare aktiverade Amido utgifter om drygt 8 Mkr under samma period. De totala intäkterna landade på 23 Mkr. Detta ledde till ett rörelseresultat på -3,4 Mkr. Låter vi avskrivningarna motsvara det aktiverade arbetet landade rörelseförlusten på nära 8,6 Mkr.

Ytterligare försäljningsframgångar krävs

Amido har alltså en bit kvar till break-even. Samtidigt handlar detta om ett bolag som borde ha god skalbarheten i sin affärsmodell. Bolaget menar i investeringsmemorandumet för spridningsemissionen att marginalen för kärnprodukten ligger på 80%. Om tillväxten växlar upp kan det i så fall snabbt ge utslag på sista raden.

Utöver den viktiga kärnförsäljningen blir det avgörande för Amido om bolaget kan korssälja Smart Passage till den installerade kundbasen. Det handlar om drygt 140 000 hushåll, vilket ger ett värde på drygt 17 Mkr per år. Som räkneexempel skulle en framgångsrik nyförsäljning till hälften av de befintliga kunderna innebära en total nettoomsättning på 24 Mkr.

Värdering

Den bakåtblickande EV/Sales-multipeln ligger på 12x. Givet bolagets historiska tillväxt kring 15% ter det sig som relativt högt.

Det är svårt att hitta några bra jämförelsebolag. Prop-techbolaget Tessin värderas kring 5x försäljningen. Det digitala ID-verifieringslösningsbolaget Zignsec, som har uppvisat betydligt högre tillväxt under de senaste åren, värderas till drygt 15x försäljningen. Vi räknar på EV/Sales 7x i slutet på prognosperioden.

Framöver skissar vi på att bolaget växer drygt 20% per år. Den ökade tillväxten jämfört med historiken bygger vi på att bolaget når viss framgång med försäljningen av Smart Passage. I slutet på prognosperioden landar värderingen på EV/Sales 7x. Sannolikt krävs det en hastigare tillväxttakt för att bolaget ska falla investerare på läppen även då.

Slutsats

Amido har ett högt insynsägande och SBB:s intåg stärker ägarbilden. Bolaget har även lyckats nå en installerad bas på över 850 000 nycklar, med en rad fina namn på kundlistan. I kronor och ören är omsättningen fortfarande blygsam.

Med ett nära på dubblerat börsvärde sedan noteringen har ledningen höga förväntningar att leva upp till. De interna målen har de hittills inte nått. Hoppet är nu att SOS Alarm ska göra avtryck på omsättningen. Frågan är dock om hemmamarknaden är tillräckligt stor för att bolaget ska växa in i sin värdering. Annars krävs det en internationalisering för att försäljningen ska ta fart. Det är nog lättare sagt än gjort.

Den relativt sett höga värderingen lockar inte givet den nuvarande tillväxten. Rådet blir sälj.

Tio största ägare i Amido Värde (Mkr) Kapital Röster
Gemgård AB 33 15,8% 15,8%
 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 32 13,2% 13,2%
Peo Emgård 26 12,5% 12,5%
Torbjörn Hall 26 12,4% 12,4%
Oskar Berggren 25 12,2% 12,2%
Andreas Selstam 24 11,7% 11,7%
Johnny Berlic 24 11,4% 11,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 19 9,3% 9,3%
Avanza Pension 6 3,0% 3,0%
Alexander Tasevski 5 2,5% 2,5%
Källa: Holdings

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser