De har hiv-botemedel på gång

Svenska bolaget ISR Immune System Regulation Holding jobbar på bred front för att bekämpa några av världens mest ökända sjukdomar. Nu är man på god väg att ta fram både ett botemedel mot hiv och ett vaccin mot Covid-19.

Två katter sjuka i motsvarigheten till hiv som kastrerades blev det oväntade startskottet för ISR Immune System Regulation, ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag som har en ny behandlingsmetod mot hiv på gång. Fallet med katterna som överlevde i 15 år kunde nämligen visa att hormonsystemet kan påverka det egna immunförsvaret att bekämpa viruset.

– Den här insikten lade grunden för ISR. Vi har gjort en väldigt lyckad studie i Sydafrika där 26 hivsmittade personer behandlades under en månad, där virusmängden i blodet gick ner väsentligt när immunsystemet stimulerades och fortsatte att gå ner även när testet var avslutat. Detta är helt unikt, säger Ola Winqvist, vd för ISR.

Stimuleringen görs genom att tillföra GnRH, ett läkemedel som i dag används för prostatacancer. Då exponeras viruset för immunsystemet som kan eliminera den infekterade cellen. Just nu pågår studier på Huddinge sjukhus, Södersjukhuset och Östra Sjukhuset kring om hivpatienter som får bromsmedicin kan minska den integrerade virusmängden, reservoarerna, och eventuellt med tanke på katterna, bota sjukdomen.

Även om det i dag finns en fungerande bromsmedicin är den inte hela lösningen. Upp till 14 procent av de smittade är resistenta mot bromsmedicinen, och för dessa finns ingen hjälp. Något som gör ISR:s arbete extra viktigt.

ISR har dock inte enbart fokus på hiv. Med samma utgångsläge, att stimulering av immunsystemet kan få effekt för hur kroppen tacklar sjukdomar, jobbar ISR med att ta fram nya läkemedelskandidater för cancer, hepatit B och mest aktuellt just nu – ett vaccin mot coronaviruset.

–Vi jobbar ganska annorlunda mot många andra forskningsbolag och fokuserar på Immunglobin A, IGA, vilket är antikroppar som bildas i slemhinnorna och klär våra ytor mot omvärlden. Vi tror att det är den absolut viktigaste molekylen här, säger Ola Winqvist.

ISR Immune System Regulation Holding AB är ett innovationsdrivet forskningsbolag med fokus på immunsystemet, baserat på Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget utvecklar immunstimulerande läkemedel för att behandla kroniska infektionssjukdomar och cancer genom att aktivera det egna immunsystemet. Just nu genomför ISR flera viktiga studier, både när det gäller hiv och cancer som kan få stor betydelse för framtidens behandlingar.

Just nu testas ett vaccin i samarbete med ett annat forskningsbolag, TCER, som bygger på deras teknologi för framställning av proteiner i kombination med ISR:s läkemedelskandidater för immunstimulering. Målet är att kunna testa metoden på riktiga patienter efter nyår.

– Det tar tid att ta fram nya behandlingsmetoder, det är den största utmaningen. Vi har svininfluensavaccinet friskt i minnet där vissa fick narkolepsi som biverkning, så det är viktigt att processen får ta tid, säger Ola Winqvist.

Till skillnad från många aktörer inom samma fält har ISR inte problem med finansieringsfrågan. ISR genomför en 100 procent garanterad företrädesemission om cirka 71,7 miljoner kronor vilket ger en stark ekonomisk plattform att kunna genomföra alla livsviktiga studier som företaget har på agendan.

– Vi har ett stort förtroende på marknaden och är redo för att ta flera stora kliv framåt både när det gäller hiv, cancerbehandlingar och Covid-19. Likaså har vi intresse från ett antal potentiella samarbetspartners, säger Lennart Dreyer, COO på ISR.

Läs mer om ISR Immunes Systems företrädesemission här.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här