Innehåll från annonsör

Nå dina investeringsmål – utan banken

Idag är det bankerna som förvaltar en stor del av alla privata investeringbara tillgångar i Sverige. Bankerna har ett stort tjänsteutbud, men är oftast inte experter på privat förmögenhetsförvaltning.
Nå dina investeringsmål – utan banken - fisher1_binary_6886259.jpg

Det finns givetvis bankmän som har ditt bästa i åtanke, men eftersom de arbetar på en bank är de ofta hänvisade till de produkter eller värdepapper som den aktuella banken erbjuder. Därför kan det vara svårt för banken att tillgodose dina egna intressen på ett sätt som också gynnar dig.

Många rådgivare har incitament i form av provision på försäljningen, så de fokuserar ofta på att sälja en mängd produkter och tjänster oavsett om du behöver dem eller inte. De gör detta i bankens intresse, vilket inte alltid sammanfaller med kundens.

”Många rådgivare känner helt enkelt inte till att det finns andra alternativ än den egna banken” enligt Fisher Investments Norden* vars moderbolag Fisher Investments är en av världens största förmögenhetsförvaltare.

På vilket sätt är Fisher Investments annorlunda?

Fisher Investments Norden ger här några exempel på vad som särskiljer deras lösning jämfört med bankernas erbjudande:

Regelbunden kommunikation och service i världsklass

På vissa banker har varje rådgivare hundratals kunder att ta hand om, vilket kan göra det svårt för dem att följa upp händelser i rätt tid.

Ett mål för Fisher Investments Norden är att leverera kundservice i världsklass. I praktiken innebär det att du som kund alltid kommer i första hand och har uppdaterad information om vad som händer på ditt konto och varför. Detta så att du alltid känner dig införstådd och informerad gällande dina investeringar.

Personlig och skräddarsydd portföljförvaltning

Banker erbjuder ofta lösningar som är framtagna utifrån ett fåtal enkla modeller endast baserade på din ålder eller den riskprofil du valt. Det kan därför hända att de missar viktiga faktorer som bör beaktas när man bygger en investeringsstrategi. Goda råd ska inte vara kortsiktiga utan bör fokusera på dina långsiktiga mål och på det som är bäst för dig som kund. Fisher Investments Norden har lokala representanter i Sverige och svenska investeringsrådgivare i London.

Konkurrenskraftig och transparent årlig förvaltningsavgift

Investerare är inte alltid fullt medvetna om alla olika avgifter som bankerna tar ut för sina tjänster och produkter, vilket gör det svårt för deras kunder att ha koll på den totala kostnaden, och vad investeringen genererar i form av avkastning. Ett otal, komplexa och skiktade incitamentsavgifter är inte ovanligt hos banker.

Hos Fisher Investments Norden skiljer sig avgiftsstrukturen från bankernas traditionella modeller. Först och främst så säljer inte Fisher Investments Norden några produkter, utan endast rådgivning gällande investeringsportföljer. Fisher Investments avgiftsstruktur är enkel och transparent, och kundena ska alltid veta vad de betalar för. Om kundens portfölj går bra, så går det bra även för Fisher Investments Norden. Våra incitament och intressen sammanfaller.  

Vad kan jag som kund göra för att förstå bankens avgiftsstruktur bättre?

”För att undvika dolda avgifter, gäller det att ställa rätt frågor till din rådgivare. Till exempel bör du fråga om din rådgivare får en bonus baserat på resultatet av placeringarna eller för varje transaktion. Du kan också ifrågasätta om de erbjuder mer av sina egna, jämfört med externa produkter, och om detta i så fall är en fördel för dig eller dem.

Du kan också fråga om det finns någon särskild avgift kopplad till varje köp eller försäljning av en särskild investering. Det viktigaste för dig är att du och din rådgivare arbetar mot samma mål,” enligt Fisher Investments Norden.

Lär dig mer om hur kapitalförvaltning hos Fisher Investments Norden kan hjälpa dig nå dina finansiella mål

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

*Fisher Investments Nordens moderbolag, Fisher Investments är listad på “Pension and Investments Towers Watsons World 500” som listar världens ledande portföljförvaltare.

FAKTA OCH RISKINFORMATION:

Detta är en annons från Fisher Investments Norden. Artikeln är inte skriven av Affärsvärldens redaktion.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Internationella valutakurser kan resultera i högre eller lägre avkastning. Investering på utländska marknader involverar risk såsom förluster relaterade till valutafluktuationer and aktiemarknadsrisker.

Fisher Investments Norden är det namn som Fisher Investments Europe Limited bedriver verksamhet med i Sverige.  Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.                       

Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

Kommentarer i denna text baseras på Fisher Investments Norden och Fisher Investments allmänna åsikter, och ska inte ses som personliga investeringsråd. Det finns ingen garanti för att vi fortsätter att ha samma åsikt, dom kan ändras närsomhelst på grund av ny information, nya analyser eller omvärdering. Det finns heller ingen garanti för tillförlitligheten i gjorda analyser.

Fisher Investments Norden är handelsnamnet som används av Fisher Investments Europe i Sverige, som har utnämnts till Årets Förmögenhetsförvaltare 3 år i rad av ADVFN. Moderbolaget Fisher Investments grundades av investeringsgurun Ken Fisher 1979. Per den 30 september 2017, förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe med dotterbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för mer än 35 000 privatkunder och mer än 170 institutionella kunder globalt. Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att utbud och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva på att räkna in all känd information i priserna. Mervärde från aktiv förvaltning kräver därför information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än andra marknadsaktörer. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass samt lokala representanter som möter kunder där de önskar. Alla kunders tillgångar hålls hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.

Mer om Fisher Investments Norden

Denna artikel är en annons, den är inte skriven av journalisterna på Affärsvärldens redaktion
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.