Nustay fyller på kassan för att nå positivt kassaflöde under 2020

Nustay fyller just nu på kassan genom en nyemission, ett kapitaltillskott som bland annat kommer att användas för att öka tillväxten och ta bolaget närmare sitt mål om ett positivt kassaflöde i det tredje kvartalet i år. Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garanti av bland annat bolagets största ägare och styrelsemedlemmar.
Nustay är en bokningsplattform för hotell.

Den danska online-bokningsplattformen Nustay siktar på att bli den globala ledaren av hotellbokningar online. Tjänsten som företaget tagit fram levererar lägsta möjliga pris på hotellnätter för kunderna och är en smart, transparent och personlig bokningsupplevelse.

-Under det senaste året har företaget övergått från en utvecklingsfas till en tillväxtfas. Även om denna övergång ibland har varit utmanande har det också varit en oerhört lärorik erfarenhet för bolaget. Det är baserat på denna övergång som styrelsen och ledningsgruppen beslutade om att genomföra en ny strategi som bland annat utlöste en ökning av takten mot att uppnå lönsamhet och en positiv avkastning på marknadsföringsaktiviteter, säger Mathias Lundø Nielsen.

Ny internationell plattform

I början av januari 2020 lanserades en ny internationell plattform som innebär att Nustay bättre kan komma åt några mycket stora marknader som Argentina, Brasilien, Japan och Mexiko. Den nya hemsidan innehåller också flera nya vinstdrivande funktioner, inklusive flygbiljetter, biluthyrning och flygplatstransfer.

I januari 2020 rapporterade Nustay om ett nytt högt försäljningsrekord på 1,1 miljoner danska kronor på en enda dag. I samband med lanseringen av den nya plattformen har teknikbolaget sett positiva trender för alla KPI:er: förbättringar av omvandlingsfrekvens, minskningar av avvisningsfrekvenser och förbättringar av webbplatshastighet.

– Positiva mått som kommer att få vår verksamhet att gå mot långsiktig stabilitet och lönsamhet, säger Mathias Lundø Nielsen.

En enorm potential

Förlusterna skall företaget lägga bakom sig. Målsättningen är att nå lönsamhet i slutet av 2020 samt uppnå ett positivt kassaflöde i det tredje kvartalet samma år.

-För att nå våra ambitiösa mål genom att finansiera den varaktiga utvecklingen av verksamheten mot lönsamhet genomför vi nu en långsiktig finansiering av Nustay genom en emission av units. Vi är övertygade om Nustays enorma potential och vi är säkra på att kapitaltillskottet kommer att göra det möjligt för Nustay att utveckla verksamheten mot långsiktig stabilitet och lönsamhet, säger Mathias Lundø Nielsen.

Villkor emission

Nyemissionen pågår 10 mars till 24 mars. Sista dag för handel inklusive teckningsrätt var den 5 mars. Första handelsdag exklusive rätt till teckningsrätt var den 6 mars.

Teckningskursen är 4,50 danska kronor per unit vilket motsvarar 0,90 danska kronor per aktie. För varje aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger rätt att teckna fem aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner.

En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till 1,25 danska kronor styck under perioden 27 augusti till den 10 september 2020. Om alla teckningsoptioner används kommer kassan att stärkas med ytterligare 22,8 miljoner danska kronor.

Läs mer här: Sedermera