Så kan vi skapa ett fossilfritt inrikesflyg

Sverige är ett stort land till ytan men samtidigt befolkningsmässigt relativt litet. Flyget har därför en viktig roll för regional tillgänglighet och konkurrenskraft. Idag står inrikesflyget för 1 procent av våra koldioxidutsläpp. Målsättningen är att inrikesflyget ska vara helt fossilfritt till 2030.

Drivkrafterna bakom flygresandet är starka och Fossilfritt Sverige konstaterar att utsläppen kan minska betydligt mer än vad en realistisk begränsning av resandet skulle kunna bidra till. Därmed får ett bränslebyte – i kombination med den teknikutveckling som sker parallellt – en central roll. Om Sverige går före i utvecklingen kommer fler att följa efter och lösningarna har potential att driva på en global omställning.

För mer information: www.flygbra.se

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.