Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Billig massaproducent

2019-12-11 18:00

Aktiekursen i Rottneros är på många sätt en förlängning av det globala massapriset. Det visar dock tecken på att bottna samtidigt som svajigheten i Rottneros vinst kan vara på väg att minska.

KÖP Alla företag inom skogssektorn är utsatta för priset på pappersmassa, som är grunden till i stort sett alla fiberprodukter förutom rent virke. Rottneros har den i särklass högsta exponeringen, eftersom pappersmassa är vad företagets två bruk producerar.

Rottneros har en lovande verksamhet inom förpackningar, främst fibertråg för livsmedel och restauranger. Men det kommer att dröja innan den blir stor nog för att ha en avgörande effekt på volatiliteten i bolagets vinster.

För det tredje kvartalet halveras rörelsevinsten till 54 miljoner kronor, men även på den nivån så gör Rottneros ett helårsresultat på omkring en krona per aktie. Den nedgång i massapriser som skett under 2019 var en utveckling Affärsvärlden varnade för, för ett år sedan, och såg då ett säljläge i aktien.

Marknaden var dock av en annan åsikt och handlade upp aktien trots en kärvare massa­marknad. För närvarande ser det dock ljusare ut för både massapriset och världskonjunkturen, med flera signaler som pekar mot att botten passeras någon gång det närmaste halvåret.

För massapriset bör det innebära en botten någon gång under första kvartalet nästa år. Rottneros säger i niomånadersrapporten att massapriset bör kunna plana ut på nuvarande nivåer. Mycket beror förstås på hur den kinesiska ekonomin och kinesiska konsumenter beter sig på medellång sikt, då ett överskott av massa i Europa hittills hittat till marknader i Asien och Nordamerika.

Ett par prishöjningar i Nordamerika i oktober bådar gott för massapriset. Det skulle också kunna vara ett uttryck för den strukturella förändring av marknaden som sker, där förpackningar av olika slag tar över från tryckpapper som den stora motorn. Förpackningar ökar hela tiden på grund av e-handel, ekonomisk tillväxt och inte minst en accelererande strävan att ersätta plast med fiberbaserade lösningar. Det bör dels lyfta hela priskurvan några snäpp uppåt, dels reducera volatiliteten så att svängningarna blir kortare och inte lika dramatiska.

På dagens vinstnivå värderas Rottneros till ett p/e på omkring 10, och skulle massapriset återvända till toppnivåerna det senaste året faller multipeln ner till omkring 6–7, beroende på hur vedpriset utvecklas.

Rottneros har ett starkt kassaflöde och är i stort sett skuldfritt, varför den värderingen knappast ter sig särskilt utmanande givet ränteläget och värderingen på börsen i stort. Rottneros gjorde också en extrautdelning på 70 öre per aktie i november, vilket minskade kassan med en dryg fjärdedel.

Även om risken i aktien är högre än medel ter den sig köpvärd på nuvarande nivå, givet att massapriset bottnar närmaste kvartalet och sedan börjar röra sig uppåt. En starkare krona skulle dock kunna förta en stor del av den utvecklingen.

På lite längre sikt lockar den omställning av hela skogssektorn inklusive vedråvara, massa och fiberprodukter där traditionella cykliska svängningar kommer finnas kvar, men där en underliggande strukturell komponent blir allt starkare, inte minst på grund av omställning av ekonomin på grund av klimatförändringarna.

För investerare som gillar Rottneros, men är villiga att ta mer risk, är Rottneros huvud­ägare Arctic Paper ett alternativ. Arctic äger 51 procent i Rottneros och konsoliderar massaproducenten i sina räkenskaper. Arctic Paper är stora i Europa på tryckpapper och grafiska papper. Det är en sektor på nedgång, men Arctic har under 2019 lyckats förbättra resultatet, och bolaget försöker aktivt rikta om pappersmaskiner mot mer förpackningar och specialpapper.

Arctic Paper är dock hårt skuldsatt, men börsvärdet understiger värdet på hälftenägandet i Rottneros och på rullande tolvmånader ligger p/e-talet på låga 3. Osäkerheten ligger i hur pappersdelen ska värderas gentemot skulder på omkring 2,8 miljarder kronor. Om Arctic fortsätter att förbättra pappersdelen är dock utväxlingen sannolikt högre där än i Rottneros.

Jan Lindroth

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom