Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Det är positivt med svängningar”

2019-11-06 21:45
Jörgen Zahlin. Foto: BE Group

När tiderna blir tuffare brukar det dyka upp nya förvärvsmöjligheter, säger Jörgen Zahlin, vd på OEM International.

Jörgen Zahlin har lång erfarenhet av att förvärva och utveckla teknikhandlare. Han började på OEM International i mitten på 1980-talet, hade under många år olika ledande befattningar på bolaget och utsågs vid millennieskiftet till vd för verksamheten. I dag består OEM International av 34 olika bolag som fungerar som en distributionslänk mellan koncernens industrikunder och tillverkarna av nischade tekniska komponenter och lösningar. Finanskrisåret 2009 minskade bolagets omsättning med drygt 20 procent och landade på 1,3 miljarder kronor. Sedan dess har intäkterna mer än dubblerats. I fjol uppgick omsättningen, som till 60 procent genererades i Sverige, till 3,1 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 10,4 procent.

De senaste årens försäljnings- och resultattrend tycks ha fallit aktiemarknaden i smaken: Börskursen har avancerat med 130 procent de senaste fem åren. OEM-koncernen är, likt de andra teknikbolagen, en aktiv förvärvare. Mellan 2005 och 2018 har bolaget köpt drygt 30 verksamheter, varav vissa har behållit sina tidigare varumärken medan andra är verksamma under OEM:s flagg. Jörgen Zahlin säger dock att den förvärvade tillväxten inte ligger högst på agendan för bolaget. Av fjolårets omsättningsökning på 14 procent utgjordes 8 procentenheter av organisk tillväxt.

– Den organiska tillväxten är helt central eftersom vi har fått leverantörernas förtroende att vara deras förlängda arm på utvalda marknader. Vi lägger därför mycket kraft på att optimera och förbättra bolagen som vi redan äger. Förvärv är fortsatt viktigt men inte högsta prioritet. Vi siktar på att köpa ett par bolag per år.

Vid det här laget har Jörgen Zahlin, med sina över 30 år i bolaget, varit med om ett par finanskriser och lågkonjunkturer och verkar därför inte vara bekymrad över en ny period av ekonomisk kräftgång.

– Vi har sett en avmattande efterfrågan de senaste kvartalen, det är tydligt. Samtidigt tycker jag att svängningar i konjunkturen kan vara rätt positiva, i synnerhet efter en förhållandevis lång period av starka tillväxttal. När tiderna blir tuffare skärper man till sig, tittar över kostnaderna och skapar en mer effektiv organisation, samtidigt som det då brukar dyka upp nya affärs- och förvärvsmöjligheter, säger Jörgen Zahlin.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom