Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Dustin faller på marginalen

2019-04-17 18:00
Dustin har gjort en resa från att sälja marginalpressad hårdvara till att bli en helhetsleverantör av it-lösningar för främst små och medelstora bolag i Norden.

Utsikterna för Dustin är fortsatt ljusa. Affärsvärlden rekommenderar avvakta i väntan på tydligare belägg för att resan mot helhetsleverantör av it-lösningar också höjer marginalen.

VÄNTA När Affärsvärlden för drygt ett år sedan senast tittade närmare på it-återförsäljaren Dustin var slutsatsen att aktiemarknaden inte fullt ut hade prisat in bolagets resa från att sälja marginalpressad hårdvara till en helhetsleverantör av it-lösningar för främst små och medelstora bolag i Norden.

Även om riktkursen på 95 kronor på ett års sikt inte nåddes fullt ut var köprådet rätt, och Dustins rörelse mot rollen som en outsourcad it-avdelning har fortsatt, bland annat genom flera förvärv som ökat andelen avancerade it-tjänster. Dustin har också tagit steget utanför Norden genom fjolårets köp av nederländska Vincere, ett förvärv som ökar bolagets potentiella B2B-marknad från 162 till 262 miljarder kronor.

Det finns mycket som imponerar med Dustin. Bolaget har en stark position på en fragmenterad växande B2B-marknad för it-produkter och tjänster i Norden (numera också Nederländerna), försäljningen sker genom en effektiv onlineplattform, kapitalbindning och lagernivåer är låga, priserna är genom stora inköpsvolymer konkurrensmässiga, förvärvsförmågan stark och efter nyemissioner finns finansiella resurser att fortsätta köpa tillväxt.

Även i hårda siffror inger Dustin respekt. Omsättning har nästan fördubblats på fem år, rörelseresultatet (ebita) har genom en sakta stigande marginal ökat drygt 100 procent. Det senaste kvartalet, december–februari, växte Dustin med 18 procent, varav knappt 8 procent organiskt, jämfört med motsvarande kvartal 2017/1018.

Stora företag och offentlig sektor dominerar omsättningen (53 procent) medan merparten av pengarna tjänas på små och medelstora företag (57 procent). I relation till de finansiella målen står sig också siffrorna bra. Den organiska tillväxten har hittills legat i nivå med målsättningen på 8 procent över en konjunk­turcykel, och nettoskuldskuldsättningen ligger i nederkant (2,1) av målsatta två till tre gånger justerad ebitda. Det tredje målet är en ebita-marginal på mellan 5 och 6 procent. Det senaste året har Dustin legat precis under på knappa 5 procent.

Med ett växande behov av it-tjänster bland små och medelstora företag, framför allt inom molnbaserade tjänster, där en allt större andel av försäljningen sker online, ser de närmaste åren fortsatt goda ut för Dustin. Det återspeglas också i värderingen av bolaget.

Förutsatt att Dustin kan öka rörelseresultatet med knappa 30 procent till 2020 så värderas företaget (justerat för nettoskuld) till 12,5 gånger rörelsevinsten, och p/e-talet hamnar för samma år på dryga 15. För att nå dit behöver rörelsemarginalen förbättras och här finns en del frågetecken. Det senaste kvartalet gick det i fel riktning och rörelsemarginalen sjönk jämfört med motsvarande period ett år tidigare. I väntan på tydligare belägg för att resan mot helhetsleverantör av it-lösningar också höjer marginalen till nivåer upp mot 6 procent blir Affärsvärldens rekommendation att avvakta.

redaktion@affarsvarlden.se

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom