Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kursfallet är överdrivet

2018-06-06 18:00
Lotta Lyrå, vd Clas Ohlson.

Investerarna har prisat in väldigt mycket dåligt i Clas Ohlson. Affärsvärlden provar ett bottenfiske.

KÖP ”Bra direktavkastning – men inte mycket mer.” Det var domen när vi avvaktade med Clas Ohlson i mitten av januari, inom ramen för Affärsvärldens nya digitala tjänst Affärsvärlden Analys+ (prenumeranter kan testa tjänsten gratis).

Aktien har sedan dess rasat med 33 procent och från toppen i augusti i fjol är aktien ner hela 55 procent. Nya vd:n Lotta Lyrå lyckades uppenbarligen inte charma investerarna under bolagets kapitalmarknadsdag i början av maj.

I samband med kapitalmarknadsdagen levererades nya finansiella mål. Tillväxtmålet är en organisk tillväxt på i genomsnitt 5 procent under de närmaste fem åren. Vidare sänktes rörelsemarginalmålet till 6–8 procent från minst 10 procent. Det nya målet att nettoskulden inte ska överstiga 2 gånger ebitda-resultatet signalerar en mer offensiv kapitalstruktur. Utdelningspolicyn lämnades oförändrad vid minst hälften av nettovinsten. Bolaget angav också en ambition om att lämna utdelningen oförändrad på 2016/2017 års nivå, 6,25 kronor per aktie, under de närmaste åren.

Det sistnämnda innebär att direktavkastningen gått från bra (5,5 procent) i januari till väldigt bra (8,2 procent) i juni. Men gör det aktien köpvärd?

Clas Ohlson har mycket som talar för bolaget. Varumärket är urstarkt och likaså finanserna med en stor nettokassa. Även om lönsamheten försvagats på senare år så har omsättningen i befintliga butiker på årsbasis faktiskt inte varit negativ sedan räkenskapsåret 2012/2013. Avkastningen på eget kapital har visserligen rört sig nedåt, men är ändå nära 21 procent trots en konservativ balansräkning.

På den negativa sidan märks framför allt att Clas Ohlson, något ironiskt eftersom bolagets ursprung är distanshandel, halkat efter inom e-handel med bara knappt 4 procents e-handelsomsättning. Vidare har tillväxtinitiativen utanför Norden inte burit frukt hittills. I Storbritannien har bolaget fått stänga butiker och fokusera på Londonområdet och franchise­äventyret i Mellanöstern är skrotat. Det återstår att se vilket tålamod ledningen har med Tysklandsäventyret.

Nu vill Lotta Lyrå investera 1–2 procent av rörelsemarginalen under två år i strategiska initiativ. Tydligt är att fokus ökat på Norden, där Clas Ohlson är starkast. Bolaget ser nu en marknad för ”hemmaprodukter” värd 90 miljarder där bolaget bara har 9 procents marknadsandel. Gott om tillväxtpotential kvar alltså. E-handeln ska dessutom bli bättre, och bland de mer udda initiativen märks Clas Fixare inom hushållsnära tjänster, en marknad värd omkring 15 miljarder. Clas Fixare påminner om Byggmax Proffsbyggt-initiativ, ett försök att sälja tjänster där just bolagets produkter används. Clas Ohlson har också hunnit med att köpa 10 procent i Mathem, som kommer att distribuera Clas Ohlsons produkter med sin hemkörning.

Alla dessa nya distributionskanaler speglar en värld där trafiken i butiker minskar och e-handeln tar marknadsandelar. Utmaningar saknas således inte för Clas Ohlson. På nuvarande nivåer är det emellertid svårt att vara direkt negativ, som majoriteten av analytikerna är för tillfället.

Når Clas Ohlson de finansiella målen: 5 procents tillväxt per år och 7 procents rörelsemarginal, då står aktien i 123 kronor vid p/e 14 om fem år, motsvarande 62 procents kursuppgång. Lämnas utdelningen oförändrad erhåller aktieägarna också 31,25 kronor i utdelningar för en totalavkastning på drygt 100 procent.

Ett annat sätt att illustrera hur billig aktien blivit är att bolagets rörelsevinst de senaste tio åren varit cirka 550 miljoner i genomsnitt, motsvarande en vinst per aktie på cirka 6,80 kronor. Exklusive nettokassan handlas aktien till p/e 10 på den vinsten.

Clas Ohlsons aktie har varit en fladdrig historia i många år, där volatiliteten i aktien inte alls speglat volatiliteten i bolagets vinster, och framför allt inte i utdelningen (bara sänkt en gång på 20 år, räkenskapsåret 2008/2009). Affärsvärldens bedömning är att investerarna sannolikt överreagerat ännu en gång och att aktien är värd en chans.

Notera att Clas Ohlson redovisar bokslutet på fredag, 8 juni. Omsättningen är redan redovisad.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom