Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mycket elände i kursen

2019-03-20 18:00
Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Stora Ensos aktie ser oförtjänt billig ut. Det finns en påtaglig konjunkturrisk i bolaget, men för den långsiktige är det köpläge.

KÖP När Affärsvärlden i juni 2018 dök ner i Stora Enso var det med viss beundran för företagets transformering från beroendet av undergångssektorn tryck- och kontorspapper till områden med ljusare framtidsutsikter. Stora Ensos förvandlingsnummer har baserats på satsningar på fiberbaserade förpackningar och förnybara skogsprodukter som ersättare till sådant som plast, stål och betong. Samtidigt har produktion flyttats till låglöneländer som Kina. Omvandlingen har också gått att läsa i hårda siffror – avkastningen på sysselsatt kapital har på några få år ökat från cirka 10 procent till 15 procent.

Affärsvärldens beundran räckte dock inte till en köprekommendation. Transformationen har ökat bolagets långsiktiga möjligheter till lönsam tillväxt, men inte raderat Storas Ensos konjunkturberoende. Affärsvärlden gjorde bedömningen – helt rätt skulle det snart visa sig – att konjunkturen sjöng på sista versen och att det var fel läge att hoppa på Stora Enso, trots att såväl vinstmarginal, avkastning på sysselsatt kapital och direktavkastning var de bästa på drygt 15 år.

Sedan dess har en del paramet­rar förändrats: Först och främst har aktien tappat en tredjedel av värdet. Konjunkturen har generellt vänt nedåt, under fjärde kvartalet var efterfrågan också något svagare för Stora Enso, volymerna minskade en del och resultatet blev lägre än förväntat. Något större genomslag från cykliska faktorer syns dock inte ännu, 2018 blev som helhet starkt med högre omsättning och ett rörelseresultat som var drygt 30 procent bättre än 2017. Resultatförbättringen var delvis en effekt av en gynnsam omvärld som medgav prishöjningar, men också Stora Ensos egen förtjänst, där transformeringen gav ett produktutbud med högre lönsamhet.

Men trots att bistrare tider fortfarande är svåra att utläsa i bolagets resultaträkning drog ledningen i nödbromsen i samband med bokslutet. Stora Enso ska för att upprätthålla vinstnivån skära i kostnaderna, besparingarna ska på årsbasis uppgå till 120 miljoner euro. Samtidigt minskas investeringsnivån med runt 10 procent. Utifrån ledningens kommentarer tycks det mer vara upplevda geopolitiska risker i världsekonomin än en faktiskt observerad nedgång som får företaget att agera. Besparingarna genomförs också delvis för att motverka högkonjunkturrelaterade kostnadsökningar på insatsvaror. Vd Karl-Henrik Sundström är inte heller direkt negativ i utsikterna för 2019. Efterfrågan förväntas öka med undantag för papper, ett affärsområde vars andel av omsättningen nu är nere i knappt 30 procent.

Affärsvärlden anser fortfarande att tajmingen för att gå in i Stora Enso inte är den bästa. Det finns en uppenbar risk för att en vacklande konjunktur för med sig obehagliga rapportöverraskningar det kommande året. Men med p/e-tal på runt 10 för 2019 och 2020 ser mycket elände redan ut att vara inprisat. Ledningens snabba agerande med besparingsprogrammet ökar också möjligheterna att hålla vinstnivån uppe även med lägre volymer och priser. Med en allt lägre skuldsättning och starka kassaflöden kan Stora Enso också fortsätta transformeringen mot ett mer tillväxtorienterat företag, vilket på lite längre sikt borde lyfta vinstmarginaler och avkastningstal ytterligare. Har man lite is i magen är det därför, trots allt, köpläge.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom